Hopp til hovedinnholdet

Mindre endring av reguleringsplan for Kjeller gård

I møtekalenderen finnes alle relevante dokumenter for planen:

  • Mindre endring av plan_Id 478 Reguleringsplan for Kjeller gård, sak 16/2

Hovedutvalgets vedtak kan påklages innen tre uker (Plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens kapittel VI).


Eventuelle klager på ovennevnte vedtak sendes:
Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm, 
eventuelt: postmottak@skedsmo.kommune.no