Hopp til hovedinnholdet

Områdereguleringsplan for Kjeller Nord er vedtatt

Kommunestyret vedtok 25. februar områdereguleringsplan for Kjeller Nord, PS 15/14.

I møtekalenderen finnes alle relaterte dokumenter (7. sak i lista, PS 15/14 (10/8154).

Se behandlingen fra kommunestyret 25. februar 2015 på nett-tv.

Planen kan også ses hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.

Krav om erstatning, samt krav om innløsning av grunn må være satt fram senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort (plan- og bygningsloven § 15-3, annet ledd og § 15-2).

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen tre uker (Plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens kapittel VI).


Eventuell klage på ovennevnte vedtak sendes: Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm.