Områdereguleringsplan for Lillestrøm øst er vedtatt

Kommunestyret vedtok 25. mars områdereguleringsplan for Lillestrøm øst.

Grunnet innsigelse fra Jernbaneverket er deler av hensynssone H760 i plankartet og deler av bestemmelsenes §§ 1, 5 og 6.9 unntatt fra rettsvirkning.


Se behandlingen i kommunestyret 25.mars på nett-tv.


I møtekalenderen finnes plandokumentene (PS 15/22, 11/7501)


Krav om erstatning i samsvar med pbl. § 15-3, annet ledd, samt krav om innløsning av grunn i samsvar med pbl. § 15-2, må være satt fram senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort.


Kommunestyrets vedtak kan i medhold av pbl. § 12-12 og forvaltningslovens § 28, påklages innen 3 uker Jfr. forvaltningslovens kap.VI.


Planen kan også ses hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm


Eventuelle klager på ovennevnte vedtak sendes:
Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.