Hopp til hovedinnholdet

Reguleringsplan for Skedsmo videregående skole er vedtatt

Alle relevante dokumenter for detaljreguleringsplanen finner du i kommunestyrets møtekalender
 
Planen bestemmer hva arealene kan brukes til. 
 
Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planen, dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.
 
Du kan påklage den vedtatte planen innen tre uker. Eventuell klage sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saknummer 2016/1533.
 
Har du spørsmål, kontakt Hege Cecilie Ludvigsen på epost eller telefon 66 93 84 47.