Hopp til hovedinnholdet

Endring av reguleringsplanen for Kjeller gård er vedtatt

Endringene i reguleringsplanen legger til rette for: 
  • Vendehammer for brannbil og andre kjøretøy
  • Tilpasning av uteoppholdsareal
  • Overføring av bruksareal for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse
Alle relevante dokumenter for vedtaket finner du i møtekalenderen til hovedutvalget for tekniske tjenester
 
Har du spørsmål til reguleringsplanen? Da kan du kontakte saksbehandler Henriette Backer på henback@skedsmo.kommune.no eller telefon 66938428 
 
Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 
En eventuell klage sendes på til postmottak@skedsmo.kommune.no
eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer 2017/17777