Hopp til hovedinnholdet

Mindre endring av 2 reguleringsplaner er vedtatt

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok 24. mai 2017 mindre endringer av reguleringsplanene for Berger Grustak og Lillestrøm Øst.

Alle relevante dokumenter for vedtakene finner du i møtekalenderen til hovedutvalget for tekniske tjenester:
Hovedutvalgets vedtak kan påklages innen tre uker.

Planen finnes også på ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Eventuell klage sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saknummer 2017/1685.