Hopp til hovedinnholdet

Mindre endring av reguleringsplan for Kjeller Nord er vedtatt

Planen inneholder ikke lenger en omlegging av Kunnskapsveien samt fjerning av eneboliger til fordel for utvidelse av høyskolen.

I stedet legger planen opp til at dagens situasjon beholdes der. Planendringen er et resultat av at kommunen tidligere vedtok å ta klager på det opprinnelige planvedtaket til følge. 

Hovedutvalgets vedtak kan påklages innen tre uker.

Eventuelle klager sendes postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm eller og merkes med 2016/11839.