Hopp til hovedinnholdet

Mindre endring av reguleringsplan for Kjeller Nord er vedtatt

Planen er endret på noen punkt som følge av klager på det opprinnelige vedtaket.

Planen inneholder ikke lenger en omlegging av Kunnskapsveien samt fjerning av eneboliger til fordel for utvidelse av høyskolen.

I stedet legger planen opp til at dagens situasjon beholdes der. Planendringen er et resultat av at kommunen tidligere vedtok å ta klager på det opprinnelige planvedtaket til følge. 

Hovedutvalgets vedtak kan påklages innen tre uker.

Eventuelle klager sendes postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm eller og merkes med 2016/11839.