Hopp til hovedinnholdet

Vedtak om planendring for Åråsen Nord

Mindre endring av reguleringsplan for Åråsen Nord – PlanID 307 ble vedtatt i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 15.03.2017.

Endringen innebærer en endring av byggelinjer, en begrenset høydejusering og en presisering av nødvendig uteareal. Hovedutvalgets vedtak kan påklages innen tre uker. 

Evt. klage sendes til:

Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm eller postmottak@skedsmo.kommune.no og merkes med saksnummer 2016/13558.


Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Hege Cecilie Ludvigsen, telefon 66 93 84 47 .