Hopp til hovedinnholdet

Vedtatte planendringer

Alle relevante dokumenter for vedtakene finner du i møtekalenderen til hovedutvalget for tekniske tjenester:
 
Hensikten med planendringen er en formålsendring fra kjøreveg og annen veggrunn – tekniske anlegg til boligformål for en mindre del av gårds- og bruksnummer 78/320. 
Planendringen er i tråd med situasjonen slik den er i dag etter opparbeidelse av ny Bråtevei. 
Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Helene Heegaard på e-post eller telefon 66 93 84 02
 
Hensikten med planendringen innebærer flytting av en byggegrense. Samtidig får småhuseiendommene Øysteins gate 24 og 28 samt Fetveien 274 og 276, endrede bestemmelser.
Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Tore Syvert Haga på e-post eller telefon 66 93 84 70
 
 
Du kan påklage de vedtatte planendringene innen tre uker. Evt. klage sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saknummer.