Hopp til hovedinnholdet

Gravetillatelse på kommunal vei

Alle som skal utføre arbeider på kommunal vei, må søke kommunen om tillatelse. Hvis du skal plassere lift eller container på fortau, må du søke om det.

Elektronisk søknad for gravemelding

Du må levere søknad om graving i offentlig vei via kundeportalen til Geomatikk. Her må du opprette en bruker før du kan søke. Søknad må leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.


Regler for graving i kommunale veier

Vedlegg til søknad

 • Kart i målestokk 1:1000 som viser nøyaktig hvor gravingen skal foregå. Kartutsnitt kan du hente fra vår kartportal.
 • Beskrivelse av arbeidets omfang.
 • Forhåndsgodkjent plan må vedlegges dersom det er et stort tiltak som skal utføres.
 • Eventuelt trafikkavviklingsplan. Denne må leveres 2 uker før ønske om oppstart for graving.

Du må søke når du skal:

 • Grave i kommunal i vei
 • Grave nær eller inntil kommunal vei
 • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn
 • Plassere container, utstyr, stillas etc. på offentlig veigrunn
 • Grave i grøntareal i og langs kommunal vei (innenfor veigrunn)

Gater med sperrefrist

 • Liste over gater med sperrefrist           
 • Det er tre år sperrefrist på veier som har fått ny asfalt
 • Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr hvis vi gir tillatelse.

 

Priser

Gebyrer graving i vei
Gebyr for arbeidsvarsling 1 100 kr
Gebyr for graving i kommunal vei 4 400 kr

Ikke mva-pliktig

Behandlingstider

 • Søknad om graving tar normalt 2 til 5 arbeidsdager.
 • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
 • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.
 • Det gis ett gebyr pr gate/vei eller streking det graves i.

 

Hastegraving etter vår kontortid

 • Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt.
 • Du må levere korrekt utfylt søknad til oss seneste påfølgende virkedag.
 • Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig.

Kan jeg se hvem som har fått tillatelse til å grave?

I kartet kan du få opplysninger om:

 • Hvor det graves
 • Hvorfor det graves
 • Hvem som graver
 • Forventet start for arbeidene
 • Forventet slutt for arbeidene

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss kan du kontakte kundemottak på Teknisk sektor.

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00