Hopp til hovedinnholdet

Asfaltrestriksjoner ‐ sperrefrist for graving

Her kan du se hvilke kommunale veier som er asfaltert de siste tre år hvor det er sperrefrist for graving. 

Listen viser når og hvor det er asfaltert og hvor lenge det er sperrefrist. Det gjelder for hele veien hvis ikke annet står oppgitt.

Der det ikke er asfaltert i hele veiens lengde, er listen en veiledning. Kontakt kommunalteknisk avdeling for mer nøyaktig stedsangivelse. Det tas forbehold om at lista mangler veier asfaltert av andre enn Skedsmo kommune og som skal ha status som nyasfaltert. Dette er for eksempel gater som kommunen overtar fra en utbygger og som er nyasfaltert.

Ved graving i veier med sperrefrist gjelder regler for graving i kommunal vei (graveinstruksen punkt 3.6).

 

Asfaltert 2016 - sperrefrist til og med 2019

 • Aasmund Vinjes vei fra Skjettenveien til Hellaveien
 • Alexander Kiellands gate 14-16 - mellom blokkene og ballplassen
 • Hele Bakkergata
 • Hele Bergveien
 • Bjerkealleen - stikkveien til 20-24
 • ElvegataKjellergata - Elvegata
 • Fiolbakken fra Bregneveien til Sildreveien
 • Hele Fjellveien
 • Hele Fletsteinsgate 
 • Deler av Fritjof Nansens gate
 • Deler av gang-/sykkelvei i Glostrupveien
 • Hele gang-/sykkelveien i Korshagen
 • Deler av gang-/sykkelvei i Lensmann Haaversens vei
 • Deler av gang-/sykkelvei i Lensmann Ole Oppens vei
 • Hele Halvdans gate 
 • Hele Havegata
 • Stikkveien til Isakveien 10-16
 • Deler av Johan Sverdrups gate
 • Hele Konsul Haneborgs vei 
 • Hele hovedløpet til Lensmann Klevs vei
 • Stikkvei til Lensmann Klevs vei 132-174
 • Hele Mauritz Hansens vei
 • Hele Ospelia
 • Hele P. A. Iversens vei
 • Hele Petersborgveien
 • Hele Prost Ingjers gate
 • Hele Seljeveien
 • Skjettenveien fra Bråteveien til P.A. Iversens vei

Asfaltert 2017 - sperrefrist til og med 2020

 • Alexander Kiellandsgate
 • Direktør Hauges vei
 • Eikekroken
 • Fortau Leiraveien - fra nr. 7 til Skåvålenga
 • Fortau Str. Ihlens vei - fra Rettenveien til Henrik Ibsens vei
 • Fortau Henrik Sørensens gate
 • Gang- og sykkelvei langs Hvamveien
 • Gneisveien - mellom Trondheimsveien og rundkjøring
 • Instituttveien
 • I Opsahlsgate - mellom Fetveien og Snorresgate
 • Midtskogveien - mellom Gjerdrumsveien og Tyristubben
 • Nannestadgata - mellom Ales. Kiellandsgate og Brøtergata
 • Nedre Ryens vei
 • Prost Petersens vei
 • Prost Stabels vei - mellom Prost Holms vei og Prost Petersens vei
 • Prost Stabels vei 6-26
 • Riisveien
 • Skjærvabakken
 • Solvangen
 • St. Sunnivas gate - mellom Vigernesgata og Roald Amundsens gate
 • Tyristubben

Asfaltert 2018 - sperrefrist til og med 2021

 • Bjerkealleen
 • Dynoveien - mellom Svelleveien og rundkjøring varemesse
 • Einerveien
 • Ekraveien
 • Fortau Henrik Sørensens gate
 • Fortau Stalsberggata - mellom Skolegata og Nissens vei
 • Gjerdrumsgata - mellom Storgata og Brandvoldgata
 • Gamle Trondheimsvei - mellom Glassmesterbakken og Haug
 • Granstubben
 • Grensegata
 • Holmsens vei - mellom Strømsbergveien og Stasjonsveien
 • Holtveien - mellom Nitteberg og Lensmann Klevs vei
 • Industriveien - mellom Trondheimsveien og Elgfaret
 • Isakveien - mellom Fetveien og jernbanebroa
 • Jogstadveien - mellom Kjeller vest og bro E6
 • Karisveien - mellom nr 24 og 284
 • Kastellveien
 • Kjellergata
 • Korsfjellveien
 • Kvaestubben
 • Leiraveien
 • Nittedalsgata - mellom Jonas Lies gate og Brandvoldgata
 • Nordens vei - mellom Landskronaveien og Tårnbyveien
 • Nyjordveien - mellom Ekraveien og Nissens vei
 • Parkalleen - mellom Kjellergata og Grensegata
 • Prost Stabels vei - mellom Trondheimsveien og Prost Holms vei
 • Selboesgate - mellom Torggata og Nittedalsgata
 • Slengåsen
 • Slengåsen 5-11
 • Slengåsen 19-23
 • Statsråd Ihlens vei - mellom Rettenveien og Henrik Ibsens vei
 • Televeien
 • Tomtegata
 • Tømteveien - mellom Bråteveien og bussholdeplass
 • Vestvollveien - mellom Trondheimsveien og Prost Holms vei