Hopp til hovedinnholdet

Asfaltrestriksjoner ‐ sperrefrist for graving

Her kan du se hvilke kommunale veier som er asfaltert de siste tre år hvor det er sperrefrist for graving. 

Listen viser når og hvor det er asfaltert og hvor lenge det er sperrefrist. Det gjelder for hele veien hvis ikke annet står oppgitt.

Der det ikke er asfaltert i hele veiens lengde, er listen en veiledning. Kontakt kommunalteknisk avdeling for mer nøyaktig stedsangivelse. Det tas forbehold om at lista mangler veier asfaltert av andre enn Skedsmo kommune og som skal ha status som nyasfaltert. Dette er for eksempel gater som kommunen overtar fra en utbygger og som er nyasfaltert.

Ved graving i veier med sperrefrist gjelder regler for graving i kommunal vei (graveinstruksen punkt 3.6).

 

Asfaltert 2015 – sperrefrist til og med 2018

 • Brånås næringspark
 • Bølerveien Trondheimsveien - rundkjøring
 • Fritjof Nansens gate (del B) St. Olavsgt. - Eidsvoldgata
 • Gang og sykkelvei Åsenhagen øst/vest
 • Gang- og sykkelvei Lønneveien
 • Gang- og sykkelvei Ospelia
 • Gang- og sykkelvei Tærud Tærasse
 • Gang- og sykkelvei Holtveien
 • Gang- og sykkelvei Riihimakiveien del 2
 • Gang- og sykkelvei Nordens vei Riihimakiveien - Tårnbyveien
 • Gang- og sykkelvei Jonas Liesgt. Brogata - Depotgata
 • Industriveien - Skogfaret - Trondheimsveien
 • Isakveien, Innkjøring Maxbo – Bro over Kongsvingerbanen
 • Kirkegata, A. Tidemandsgt - Kultursenteret
 • Landskronaveien 359-391
 • Leiv Erikssonsgt. Lundsalleen - Jernbanelinje
 • Lensmann Haaversens vei
 • Nordbyveien nord
 • Nordbyveien 19-203
 • Prost Holms vei
 • Riisstubben
 • Riistoppen
 • Riistoppen 9-12
 • Stavveien
 • St. Olavsgate 
 • Sundveien 
 • Vardeveien, Snuplassen
 • Vestvollveien, Undergang E6- Trondheimsveien
 • Vestvollveien, Prost Holms vei - Gjoleidveien
 • Åsenhagen, Gjerdrumsveien til nr. 3
 • Åsenhagen, Gjerdrumsveien  -  innkjøring Åsenhagen skole

Asfaltert 2016 - sperrefrist til og med 2019

 • Aasmund Vinjes vei fra Skjettenveien til Hellaveien
 • Alexander Kiellands gate 14-16 - mellom blokkene og ballplassen
 • Hele Bakkergata
 • Hele Bergveien
 • Bjerkealleen - stikkveien til 20-24
 • ElvegataKjellergata - Elvegata
 • Fiolbakken fra Bregneveien til Sildreveien
 • Hele Fjellveien
 • Hele Fletsteinsgate 
 • Deler av Fritjof Nansens gate
 • Deler av gang-/sykkelvei i Glostrupveien
 • Hele gang-/sykkelveien i Korshagen
 • Deler av gang-/sykkelvei i Lensmann Haaversens vei
 • Deler av gang-/sykkelvei i Lensmann Ole Oppens vei
 • Hele Halvdans gate 
 • Hele Havegata
 • Stikkveien til Isakveien 10-16
 • Deler av Johan Sverdrups gate
 • Hele Konsul Haneborgs vei 
 • Hele hovedløpet til Lensmann Klevs vei
 • Stikkvei til Lensmann Klevs vei 132-174
 • Hele Mauritz Hansens vei
 • Hele Ospelia
 • Hele P. A. Iversens vei
 • Hele Petersborgveien
 • Hele Prost Ingjers gate
 • Hele Seljeveien
 • Skjettenveien fra Bråteveien til P.A. Iversens vei

Asfaltert 2017 - sperrefrist til og med 2020

 • Alexander Kiellandsgate
 • Direktør Hauges vei
 • Eikekroken
 • Fortau Leiraveien - fra nr. 7 til Skåvålenga
 • Fortau Str. Ihlens vei - fra Rettenveien til Henrik Ibsens vei
 • Fortau Henrik Sørensens gate
 • Gang- og sykkelvei langs Hvamveien
 • Gneisveien - mellom Trondheimsveien og rundkjøring
 • Instituttveien
 • I Opsahlsgate - mellom Fetveien og Snorresgate
 • Midtskogveien - mellom Gjerdrumsveien og Tyristubben
 • Nannestadgata - mellom Ales. Kiellandsgate og Brøtergata
 • Nedre Ryens vei
 • Prost Petersens vei
 • Prost Stabels vei - mellom Prost Holms vei og Prost Petersens vei
 • Prost Stabels vei 6-26
 • Riisveien
 • Skjærvabakken
 • Solvangen
 • St. Sunnivas gate - mellom Vigernesgata og Roald Amundsens gate
 • Tyristubben