Hopp til hovedinnholdet

Meld fra om feil og mangler på vei- og gatelys

Meld feil

Utbedringstid

  • Feilsøk på enkeltlamper settes i gang innen 14 dager
  • Feil på enkeltlamper som dekker fotgjengerfelt skal utbedres innen første virkedag fra registrert feil
  • Feilsøk på større områder skal settes i gang innen påfølgende virkedag
  • Du kan melde inn feil både på veilys og lys på gang- og sykkelveier

Feilmeldinger for veilys på riks- og fylkesveier

Veilys på riks- og fylkesveier driftes av Traftec AS.
 
 
Alternativt kan du sende e-post til veilysfeiloak@traftec.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss kan du kontakte kundemottak på Teknisk sektor.

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00