Hopp til hovedinnholdet

Normer og regler for veier

Dokumentene skal fungere som oppslagsverk og kortfattet innføring i krav til planlegging av private og kommunale veger. 

De er i hovedsak aktuelle for prosjekterende foretak og utbyggere.

Endring av veinavn i ny kommune

Nærmere 70 veinavn må endres i Fet, Skedsmo og Sørum når Lillestrøm kommune etableres i 2020. 

Boligeiere som blir berørt av navneendringene har fått tilsendt et høringsbrev.

Alle innbyggere kunne komme med sine forslag til nye veinavn. Fristen for innlevering av forslag gikk ut 1. september 2018. 

På nettsiden til Lillestrøm kommune kan du lese mer om bakgrunnen for at enkelte veier skal endre navn.