Hopp til hovedinnholdet

Normer og regler for veier

Dokumentene skal fungere som oppslagsverk og kortfattet innføring i krav til planlegging av private og kommunale veger. 

De er i hovedsak aktuelle for prosjekterende foretak og utbyggere.

Endring av veinavn i ny kommune

Nærmere 70 veinavn må endres i Fet, Skedsmo og Sørum når Lillestrøm kommune etableres i 2020. 

Boligeiere som blir berørt av navneendringene vil få tilsendt et høringsbrev.

Via nettsiden til Lillestrøm kommune kan alle innbyggere komme med sine forslag til nye veinavn. Dette skjer i løpet av juni.