Hopp til hovedinnholdet

Vinterdrift av veier

Hvem brøyter hvor?

Ansvaret for drift og vedlikehold av veier med tilhørende fortau er fordelt mellom Skedsmo kommune og Statens vegvesen.

Hvis du er usikker på hvem som drifter veien kan du se i kartet.

Innkjørsel

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel.

Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet og i veibanen.

Når starter vi å brøyte?

Brøytingen av hovedveinettet (i hovedsak veier hvor det går busstrafikk) starter når det er ca. 5 cm snø på veibanen. Det samme gjelder for sentrumsgater, gang-/sykkelveiene, fortau og parkeringsplasser. Brøyting av boligveiene starter når det er kommet ca. 10 cm snø.

Strøing/salting

  • Salting foretas før ventet snøvær og ved forventet glatt føre
  • Det er hovedsaklig busstraseer og hovedveier saltes
  • Strøing utføres som punktstrøing, det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem
  • Gang-/sykkelveier strøs i sin helhet.
  • Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)

Det er innført vinterregulering langs flere veier i kommunen. P-forbud skilter blir utplassert fortløpende etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet ved brøyting. Parkerte biler og tilhengere langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø.

Skedsmo Parkering oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå å parkere i strid med skilter/regulering. Vinterregulering opphører når Skedsmo kommune tar ned aktuelle skilter.

Hva vi forventer av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
  • At du selv rydder egen innkjørsel
  • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte kundemottak på Teknisk sektor.

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00