Hopp til hovedinnholdet

Vinterdrift av veier

Hvem brøyter hvor?

Ansvaret for drift og vedlikehold av veier med tilhørende fortau er fordelt mellom Skedsmo kommune og Statens vegvesen.

 • Brøyting og strøing av de kommunale veiene utføres av Skedsmo kommune.
 • Brøyting og strøing av Fylkes- og Riksveier utføres av Statens vegvesen.
Hvis du er usikker på hvem som drifter veien kan du se i kartet.

Innkjørsel

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel.

Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet og i veibanen.

Når starter vi å brøyte?

Brøytingen av hovedveinettet (i hovedsak veier hvor det går busstrafikk) starter når det er ca. 5 cm snø på veibanen. Det samme gjelder for sentrumsgater, gang-/sykkelveiene, fortau og parkeringsplasser. Brøyting av boligveiene starter når det er kommet ca. 10 cm snø.

Strøing/salting

 • Salting foretas før ventet snøvær og ved forventet glatt føre
 • Det er hovedsaklig busstraseer og hovedveier saltes
 • Strøing utføres som punktstrøing, det vil si at det hovedsakelig strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem
 • Gang-/sykkelveier strøs i sin helhet.
 • Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. 

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)

Det er innført vinterregulering langs flere veier i kommunen. P-forbud skilter blir utplassert fortløpende etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet ved brøyting. Parkerte biler og tilhengere langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø.

Skedsmo Parkering oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå å parkere i strid med skilter/regulering. Vinterregulering opphører når Skedsmo kommune tar ned aktuelle skilter.

Hva vi forventer av deg?

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
 • At du selv rydder egen innkjørsel
 • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte kundemottak på Teknisk sektor.

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00