Hopp til hovedinnholdet

Budsjettforslag for 2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og handlingsprogram 2016 - 2019 er nå tilgjengelig.

Se hele budsjetforslaget og en visualisering her.


Du kan også lese et sammendrag av budsjettforslaget.

Administrasjonens budsjettforslag legges frem for politisk behandling i hovedutvalgene 18. november, i formannskapet 25. november og i kommune­styret 9. desember.

Eldrerådet skal behandle forslaget 15.11 og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandler forslaget 18.11