Hopp til hovedinnholdet

Opphevelse av evakueringen i forbindelse med flommen på Leirsund.

Leira er i ferd med å synke og de evakuerte kan flytte hjem.

Siste om flomsituasjonen på Leirsund!

Leira er i ferd med å synke og de evakuerte kan flytte hjem.  Årsaken til vannansamlingen på den ene tomten er funnet og vil bli nøytralisert.

Dette, samt rådførsel med ledelsen i driftsavdelingen, har ført til at krisestabens ledelse har besluttet at de evakuerte kan flytte tilbake til sine boliger.

--------------------------------------------------------------------------------


Evakuering av boliger på grunn av  flom


Flere boliger på Leirsund evakueres nå grunnet flom.

Kommunen kontaktes på telefon 66 93 84 00, og politiet kontaktes på  02800.


Til nå er 4 boliger evakuert på grunn av flomsituasjonen. Det kan bli aktuelt med flere evakueringer på Leirsund på grunn av forventet stigende nivå i Leira utover dagen. Politiet på plass for å bidra i evakueringen. 


Dette er boliger som ligger i Sundstuveien på vestsiden av Leira. Varsel om mulig evakuering er sendt til boliger i Sundveien i gamle sentrum. 


Det er elven Leira som har gått over sine bredder som fører til at folk nå må forlate boligene sine.


Det har sluttet å regne, men elven vil fortsette å stige i flere timer, men vi forventer at vannivået vil gå ned utover kvelden og natta.


Kommunen følger og vurderer situasjonen minutt for minutt.