Hopp til hovedinnholdet

Fettholdig avløpsvann - ny forskrift på høring

Ny lokal forskrift om fettholdig avløpsvann legges ut på høring.

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok 21. oktober 2015 å legge følgende forskrift ut på høring:


Forskrift til påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Skedsmo kommune (PS 15/83)


Møtekalender med alle dokumenter


Forskiften er også lagt ut hos Skedsmo kommune, Teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet samme sted innen 14. januar 2016.
Bemerkninger vil bli referert og kommentert når sakene legges fram til politisk behandling.


Bemerkninger sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller
Skedsmo kommune, Teknisk sektor, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.


Vedtaket er gjort i medhold av §15A-4 i Forurensningsforskriften.