Hopp til hovedinnholdet

Hvordan skal vi lade elbilen?

Tid: Onsdag 18. november kl 18.00 – 19.30


Sted: Kommunestyresalen, Skedsmo rådhus


Påmelding til oyvind.wahl@skedsmo.kommune.no innen 16.11. 


Det skjer store endringer i bilparken. Elbilene kommer for fullt og dette krever at det blir lagt til rette for lading i borettslag og sameier. Hvordan skal du møte denne utfordringen i ditt borettslag/sameie? Hvordan finansiere ladepunkter og hva med betaling for lading?


Ulike borettslag vil ha ulike behov og BORI og Skedsmo kommune inviterer derfor til informasjonsmøte for å gi råd og veiledning om hvordan vi kan møte utfordringene.


Kommunen vil presentere sin nye støtteordning for ladepunkter til borettslag og sameier, som blant annet inneholder gratis befaring og rådgivning.


På møtet får du også anledning til å snakke med representanter fra BORI, Skedsmo kommune, Elbilforeningen, Fortum og Hafslund.


Program:


18.00Kaffe og frukt


18.15:BORI og Skedsmo kommune ønsker velkommen


18.20:Omstilling av bilparken fremover – utfordringer og løsninger for elbileiere v/ Snorre Sletvold, Fortum (tidligere leder av elbilforeningen)


18.30:Elbiler i boligselskaper og sameier  – en utfordring for nettet? v/ Morten Schau, Hafslund


18.40:Ny støtteordning for tilrettelegging for lading v/ Øyvind Wahl, Skedsmo kommune


18.50:Tekniske og praktiske løsninger for borettslag og sameier v/Bori


19.00:Tilrettelegging for lading v / Petter Haugneland, Elbilforeningen 


19.10:Skedsmo kommune, BORI, Hafslund, Fortum og Elbilforeningen er tilgjengelige for innspill, spørsmål og diskusjon