Hopp til hovedinnholdet

Kommunen fikk fagpris for god eiendomsforvaltning

Skedsmo kommune ble sammen med sju andre kommuner tildelt Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen kunne vise til et overordnet politisk vedtak med mål og strategi for eiendomsforvaltningen. Kommunen må også ha tatt en grundig vurdering av byggenes tilstand og aktivt kartlegge og registrere dette.


Bak Fagprisen står Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.


Solbjørg Arntsen i eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune mottok utmerkelsen på vegne av kommunen, og det kan du lese mer om på KLP’s nettside.