Hopp til hovedinnholdet

Skedsmos nye kommunestyre

Valgte representanter til Skedsmos kommunestyre 2015 - 2019.

Skedsmos nye kommunestyre
PartilisteNavnPersonstemmerSlengere
Arbeiderpartiet Ole Jacob Flæten 1167 32
  Nina Fjeldheim Hoelsæter 396 18
  Jørgen Vik 360 23
  Runhild Aae Klausen 315 11
  Bente Skulstad 235 18
  Kjell Arne Hagen 216 4
  Ali Akhtar 223 8
  Zuzanna Aleksandra Nogalska 205 16
  Dana Barzingi 209 11
  Per Axel Nygren 180 33
  Heidi Rudshaug 168 10
  Ulf Erik Bakke 143 14
  Vilde Marie Ørnung 142 12
  Bjørnar Sølvik-Jensen 137 10
  Monica Nymoen 133 11
  Inger Karin Johannessen 135 6
  Anne-Marie Lervik 135 6
  Helge Gundersen 104 13
       
Venstre Boye Bjerkholt 82 22
  Margrethe Prahl Reusch 70 20
       
Senterpartiet Ann-Kristin Fiskerud 70 23
       
Sosialistisk Venstreparti Eline Sæta Woxen 129 25
  Kåre Henry Mæland 76 36
       
Kristelig Folkeparti Lisbeth Gamre Skulstad 109 23
       
Høyre Kjartan Berland 632 31
  Trine Lunemann Reitehaug 259 11
  Inger Hegna 237 15
  Bjørn Arne Tronier 214 10
  Trine Wollum 123 3
  Glenn Due-Sørensen 230 17
  Jan Petter Myrvold 151 10
  Magnus Hagen Rebbestad 137 7
  Camilla Monge 108 14
  Juliane Skare 106 10
  Anne-Lise Hjelm 104 6
  Stig Ottar Falk-Birkeland 84 24
       
Fremskrittspartiet Lone Kristine Kjølsrud 338 24
  Glenn Simon Nerdal 167 11
  Jan Erik Berg 163 7
  Frank Finstad 72 2
  Marius Andrè Bjerke 65 0
  Roar Forfang 58 2
       
Folkets Røst By- og Bygdeliste Tore Berg 122 29
  Arild Amundsen 74 13
       
Miljøpartiet De Grønne Siri Faafeng 132 31
  Heidi Beate Horgen 44 12
       
Pensjonistpartiet Anne Lise Hogstad 36 10