Hopp til hovedinnholdet

Vi har passert 52.000 innbyggere i Skedsmo

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort folketallet pr. 1. juli. Vi er nå 52.158 innbyggere i Skedsmo, som er en økning på 243 personer i 2. kvartal og 433 siden nyttår.

Vi er fortsatt Norges 14. største kommune og vokser hurtigere enn Sarpsborg og Skien, som er foran oss på statistikken. Den prosentvise økningen er dobbel så stor som landsgjennomsnittet. Til sammenligning hadde Lørenskog dobbel så stor vekst som Skedsmo.

Befolkningsveksten i 2. kvartal består av et fødselsoverskudd på 84 og et innflyttingsoverskudd på 159. Innflyttingsoverskuddet er basert på at 1.162 flyttet til Skedsmo og 1.003 flyttet ut av Skedsmo. Det vil si at antallet nye innbyggere i Skedsmo årlig utgjør ca. 10% av befolkningen.


Hvis veksten videreføres ut året, vil vi den ligge litt lavere enn årsprognosen på 950 nye innbyggere.  Årsprognosen er den forventede økningen av innbyggere og som brukes til planlegging av bl.a fremtidig behov for skole- og barnehageplasser.