Hopp til hovedinnholdet

Vi er nå 53.160 innbyggere i Skedsmo

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort folketallet pr. 1. oktober 2016. Vi er nå 53.160 innbyggere i Skedsmo, og så langt i år blitt 638 flere innbyggere.

Vi er Norges 14. største kommune. Vi vokser hurtigere enn Sarpsborg og Skien, som er foran oss på statistikken.

Vi vokser litt hurtigere enn vi har gjort i det siste, og har nå den niende største veksten i antall innbyggere i landet.

Vår prosentvise vekst var på 1,21% som er den 66 største prosentvise veksten i landet. Både Lørenskog og Rælingen har høyere prosentvis vekst med hhv. 1,88 og 1,39%, hittil i år.

Hvis innbyggerveksten fortsetter slik ut året, vil vi vi få en årsvekst som ligger rundt vår årsprognose på 941 personer. Årsprognosen er den forventede økningen av innbyggere, som brukes til planlegging av bl.a fremtidig behov for skole- og barnehageplasser. Den vil kunne svinge over tid, og ikke minst påvirkes av utbyggingsprosjekter, som pågår i kommunen.

Innbyggertallet i Norge har økt med 38.181, og vi er nå 5.252.166 innbyggere i landet.