Hopp til hovedinnholdet

Kemnerkontoret trenger nye lokaler

Skedsmo kommune ønsker å leie kontorlokaler for kemnerkontoret i Lillestrøm sentrum, i gangavstand fra Lillestrøm stasjon.

Det er et ønske at lokalene er samlet på ett plan (maks 2 plan) og at de kan være innflyttingsklare i løpet av våren 2017.  Samlet arealbehov utgjør ca. 1.100 m2. 

Krav til romløsning

Vi har behov for: 
  • ca. 37 cellekontorer
  • 2 møterom
  • ekspedisjon med plass til to arbeidsstasjoner
  • 2 besøksrom ved ekspedisjon
  • Minikjøkken
  • sosialt fellesareal
  • arkivrom
  • garderobe

Det er i tillegg ønskelig med tilgang til kantine og større møterom i bygningen for øvrig. Kontordelen skal være fysisk adskilt fra ekspedisjonen. Det tenkes inngått langsiktig leiekontrakt.

Lokalene må være universelt utformet (jamfør det offentliges krav til tilgjengelighet for bevegelses- og synshemmede).   Kravspesifikasjon og romprogram er under utarbeidelse.

Frist for henvendelse / kontaktinformasjon:

Frist: innen 01.01.2017.  Vennligst oversend navn og adresse på tilbyder. Konkurransen vil bli gjennomført deretter.
 
Potensielle utleiere bes henvende seg til Skedsmo kommune v/eiendomsavdelingen, v/ Per Gunnar Plassen (tlf. 41545620), e-post; perp@skedsmo.kommune.no. Brevpost kan sendes postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Vennligst oppgi vårt referansenummer: 2016/15193.
 
Dette er en markedsundersøkelse («veiledende kunngjøring»), der vi før årsskiftet kun ønsker å kartlegge hvilke aktører i markedet som er interessert og som ønsker å få oversendt konkurransegrunnlag.

Om kemnerkontoret:

Kemnerkontoret innfordrer skatt og arbeidsgiveravgift, samt avholder kontroll av arbeidsgivere for kommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Nittedal og Sørum. Fra 1.1.17 vil kontoret også inkludere Aurskog - Høland. Kemnerkontoret har, som et av landets største kemnerkontor, ansvar for i underkant av 150 000 innbyggere og mer en 4000 arbeidsgivere.  Å kunne ta imot besøk er en sentral del av kemnerkontorets virksomhet. Kemnerkontoret har per i dag ca. 1500 besøkende årlig. Antallet vil øke når Aurskog-Høland blir en del av samarbeidet fra nyttår. Fra 1. halvår 2017 vil kemnerkontoret utvide sitt inkassotilbud til samarbeidskommunene, noe som også vil øke antall besøkende. Kemnerkontoret har åpent mandag – fredag fra kl. 08 - 16.