Hopp til hovedinnholdet

Ny Møllebru på Strømmen

Møllebrua på Strømmen skal rives og den nye brua skal være ferdig i juni 2017.

Møllebrua er merket med røde kryss i kartet og er en gangbru over Sagelva som starter/slutter i Henrik Ibsens vei.

Det er merket to alternative ruter i kartet. Den røde er ca 750 meter lang og den grønne ca 900 meter.
Man må beregne ca 10 minutters ekstra gangtid.
 
Skedsmo kommune vil sørge for at den midlertidige gangveien blir brøytet og strødd i vinter.
 
Prosjektleder i Skedsmo kommune er Ingar Almark.
 
Kart alternative ruter
}