Hopp til hovedinnholdet

Endring i parkeringsregler

Fra 1. januar 2017 innføres det avgift for elbiler i Skedsmo kommune. 
Hydrogenbiler parkerer inntil videre gratis.
Les mer hos Skedsmo parkering.

Det er også noen andre endringer for parkering.
Alle endringer finner du på Skedsmo parkering sine nettsider.

Her er noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører: 

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.- 
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.- 
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.- 
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.