Hopp til hovedinnholdet

Priser 2017

Avgifter og gebyrer for 2017, er med noen få unntak justert med 2 % prisstigning, som tilsvarer den generelle prisstigningen siste år.

 
Unntakene fra den generelle prisstigingen er følgende:
  • Barnehageplass, hvor prisen er satt i tråd med statens maksimalpris til kr. 2.730.
  • Årsgebyr vann - økes fra kr 12,63 til kr 17,23 pr. m3.
  • Årsgebyr avløp - økes fra kr 15,31 til kr 19,85 pr. m³.
  • Årsgebyr fastledd for vann og avløp - økes fra kr 814 til kr 1.024.
  • Årsgebyret for renovasjon reduseres fra kr 25,81 til kr 21,94 pr. liter.
  • Feie- og tilsynsgebyret på en enkel pipe beholdes uendret med kr 473,-.
  • Delesaksgebyret økes fra kr 13.790 kroner pr. parsell til 15.440 kroner.
 
Avgifter og gebyrer for 2017, ble vedtatt av kommunestyret onsdag 14. desember 2016.