Hopp til hovedinnholdet

Vi er nå 53.725 innbyggere

Statistisk sentralbyrå har lagt ut folketall for 2. kvartal 2017. Det bor nå 53.725 innbyggere i Skedsmo.

Veksten i 2. kvartal var på 257 innbyggere. Veksten består av et fødselsoverskudd på 64 personer, og nettoinnflytting på 193 personer. Netto innflytting fremkommer ved at 1.148 flyttet inn og 955 ut av kommunen, i 2. kvartal. 


Veksten for første halvår er på totalt 449 innbyggere. Det tyder på at vi blir flere innbyggere i 2017, enn vår budsjettprognose, som baserer seg på en økning på 750 innbyggere. Budsjettprognosen brukes for å kalkulere økningen i behov for våre tjenester, som barnehage, skole og andre tjenester.


Flere større byggeprosjekter ferdigstilles i løpet av høsten dager, noe som forventes å gi ekstra mange nye innbyggere i siste halvår 2017.

Vi er Norges 15. største kommune og har den 10. største nominelle (målt i antall innbyggere) veksten i landet, og den 56. største %-vise veksten.


Økningen vår for første halvår er på 0,84%. Til sammenligning har Lørenskog og Ullensaker henholdsvis 2,33% og 1,91% økning i samme periode.