Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging og verdsetting av Asakmarka

Tirsdag 12. desember kl. 18.00 blir det Folkemøte angående kartlegging og verdsetting av friluftsområdet Asakmarka på Leirsund klubbhus

Har du eller noen du kjenner god kunnskap om hvordan Asakmarka blir brukt i dag? Er du selv ivrig bruker av marka-områdene?

Møt opp på folkemøtet og hjelp oss med å kartlegge behovene! Å gå på tur i skog og mark er for mange en opplevelse. Å ta vare på friluftsområder er viktig, og for å gjøre dette trenger vi å kartlegge de områdene som er i bruk.

Målet med en slik kartlegging er å identifisere, utvikle og ivareta de arealene som er viktige for friluftslivet og hensikten er å:

  • Sikre friluftsområder for dagens og framtidige brukere
  • Ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder
  • Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

På denne måten får vi tydeliggjort hvilke friluftsområder som finnes i kommunen og hvordan vi skal kunne verdsette disse mest mulig.

Dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne forvalte kommunens friluftsområder i tråd med kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Miljødirektoratet har gitt ut en veileder om "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder"