Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging og verdsetting av Asakmarka

Har du eller noen du kjenner god kunnskap om hvordan Asakmarka blir brukt i dag? Er du selv ivrig bruker av marka-områdene?

Møt opp på folkemøtet og hjelp oss med å kartlegge behovene! Å gå på tur i skog og mark er for mange en opplevelse. Å ta vare på friluftsområder er viktig, og for å gjøre dette trenger vi å kartlegge de områdene som er i bruk.

Målet med en slik kartlegging er å identifisere, utvikle og ivareta de arealene som er viktige for friluftslivet og hensikten er å:

  • Sikre friluftsområder for dagens og framtidige brukere
  • Ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder
  • Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

På denne måten får vi tydeliggjort hvilke friluftsområder som finnes i kommunen og hvordan vi skal kunne verdsette disse mest mulig.

Dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne forvalte kommunens friluftsområder i tråd med kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Miljødirektoratet har gitt ut en veileder om "Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder"