Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen

– Det har vært en krevende sak å avgjøre. Kommunene har vist til gode og saklige argumenter for sine forslag. Samtidig har det vært viktig for meg å finne den mest samlende løsningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
 
Departementet har besluttet valg av navn på bakgrunn av et møte med inspill fra de tre kommunene.

– Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Navn betyr mye for innbyggerne, men når flere kommuner av ulik størrelse slår seg sammen, må vi søke å finne en mest mulig samlende løsning. Jeg mener Lillestrøm representerer noe nytt, samtidig som det er et godt etablert navn som er kjent både regionalt og nasjonalt, sier Jan Tore Sanner.
Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften også antall kommunestyremedlemmer og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Les hele saken på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider.