Nye skolegrenser

På grunn av underkapasitet i sentrumsskolene bygges det nå en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Det fører også til at Kjellervolla blir barneskole. Det gjør at skolestrukturen i Skedsmo kommune endres

Alternativer for nye skolegrenser utarbeides

Status: Ferdig
Start: Høsten 2017
Slutt: 15. januar 2018

Alternativene legges ut til høring

Status: Underveis
Start: 19. januar 2018
Slutt: 23. mars 2018


Politisk behandling i hovedutvalg for utdanning

Status: Planlagt
Start: 23. mai 2018

Politisk behandling i formannskapet

Status: Planlagt
Start: 30. mai 2018

Politisk behandling i kommunestyret

Status: Planlagt
Start: 13. juni 2018

Endringene trer i kraft

Status: Planlagt
Start: Skolestart 2021

Hva

Skoleadministrasjonen har siden høsten 2017 sett på nye skolegrenser for Skedsmo kommune. 

Nå er høringsutkastet klart og kan lastes ned
 (pdf).

Bakgrunnen for dette er at vi i mange år har hatt en sterk befolkningsvekst, og særlig gjelder dette Strømmen og Lillestrøm. 

Kommunestyret har vedtatt 
at det skal bygges en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Byggingen starter i 2019, og skolen er planlagt å stå klar ved årsskiftet 2020-2021. Kjellervolla blir samtidig barneskole, og Lillestrøm får dermed 3 barneskoler. Dette påvirker skolestrukturen både i Lillestrøm og store deler av kommunen for øvrig og gjør at den må endres.
 

 

Hvor

Etter å ha jobbet med ulike modeller har prosjektgruppa landet på to forslag til endring av skolestruktur. Den eneste forskjellen på de to forslagene er at forslag 1 går for to ungdomsskolen på Skedsmokorset, mens forslag 2 kun går for en.

Les de to forslagene her.

Hvem

Skedsmo kommune, ved utdanningssektoren, har prosjektledelsen.

Når

Skolebehovsplanen er forventet klar i midten av januar , og vil da legges ut på høring, slik at alle får mulighet til å komme med innspill. Høringsfristen er satt til 23. mars 2018.

Høringsinnspill sendes til: paakves@skedsmo.kommune.no
 
Etter at høringsperioden er over vil alle innspill og høringsuttalelser bli gjennomgått før planen legges fram til politisk behandling i hovedutvalg for utdanning 23. mai 2018. Den vil deretter bli behandlet i formannskapet før den endelige behandlingen i kommunestyret 13. juni 2018.

Endringene i skolegrensene trer i hovedsak i kraft høsten 2021, når den nye skolen står klar til bruk. Allerede til skolestart høsten 2018 kan det være aktuelt at elever i Brånås-området, som i dag sokner til Kjeller skole, nå blir endel av Tæruddalen skole. 

Vedlegg

Lenker

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med oss
Paal Christian Kvestad paakves@skedsmo.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?