Hopp til hovedinnholdet

Sykkelgate i Brandvoldgata

Vi er i gang med å etablere sykkelvennlig "gjennomkjøring" fra Lillestrøm bussterminal til Vestbygata.

Gaten vil få god tilrettelegging for gående og syklende. Det vil bli tillatt med bilkjøring til eiendommene men på de myke trafikanters premisser. For å medvirke til lav fart vil det bli blomsteroppsatser i hvert kvartal som også gir et hyggelig og grønt inntrykk av gata.

For å unngå gjennomgangstrafikk vil gata bli stengt i krysset ved Nittedalsgata der det nå er lyskryss. Vi starter med strekningen fra Nittedalsgata til Gjerdrumsgata.

Gata vil få rød asfalt i 3,5m bredde og 1,5m sort asfalt for de gående.

I kommuneplanen 2015-2026 og i samferdselsplanen har kommunestyret bestemt at Brogata, Brandvoldgata og Henrik Wergelands gate skal bli en sykkelgate og hyggelig «stillegate» fra bussterminalsen til skolene i Vestbygata.