Hopp til hovedinnholdet

Asak skole

Kontakt oss

Besøksadresse

Branderudveien 91
2015 Leirsund

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Helge Gundersen

SFO-leder

Morten Kristoffersen

Undervisningsinspektør

Liv-Ingunn Moe

Rådgiver

Joakim Kjensli Lund

Førstesekretær

Anne Helene Vågåsar

Helsesykepleier

Kine Marthe Knutsen Eldholm

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Om skolen

Asak skole er Skedsmos eldste skole, med oppstart i 1865. I januar 2012 flyttet skolen og barnehagen inn i nytt bygg. Per i dag er det  ca 238 elever ved skolen fordelt på 10 trinn. Skolefritidsordningen har ca. 65 barn. Det er 25 ansatte i skolen, fordelt på lærere, administrasjon og skolefritidsordning.

Satsningsområder

Vi har hovedfokus på inkludering og kvalitetssikring av læringsmiljøet. Videre arbeider vi for:

 • Å gi den enkelte elev opplevelse av å lykkes i skolen
 • Å være en lærende skole
 • Å ha gode relasjoner mellom alle parter på skolen ulike arenaer

Valgfag

 • Praktisk håndverksfag
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis
 • Design og redesign

Språk og fordypning

 • Spansk (8. - 10. trinn)
 • Engelsk fordypning (8. - 10. trinn)

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du øverst på siden.
Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon  på telefon 64 83 85 80, som vil formidle beskjed. Har du fylt 13 år kan du kontakte helsestasjon for ungdom.


Skolehelsetjenesten
 følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Skolebibliotek

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 

Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). 

Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

 

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Svømmehall

Svømmehallen på Asak skole på Leirsund er åpen for publikumsbading på lørdager. Det er påbudt med badehette. 

Åpningstid på lørdager: kl. 11.00–14.00. 

Priser
Medlemmer av Leirsund IL: 
Barn: 20 kr
Voksen: 40 kr

Ikke medlemmer:
Barn: 40 kr
Voksen: 100 kr

Ansatte