Åsenhagen skole

Besøksadresse

Åsenhagen 77
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Karl-Erik Blindheim

Undervisningsinspektør

Steffan C. Børli

Undervisningsinspektør

Joakim Westerbakk

SFO leder

Vibeke Gundersen

Sekretær

Golalah Eliassi

Helsesøster

Torunn Sundli Næss

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.


Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

  • I Skedsmo er det laget en egen standard for samarbeidet mellom skole og hjem. Her finner du informasjon om hva som foreldre kan forvente av kontaktlæreren, rektor, medvirkningsorganene  og kommunen. Her finnes også råd om hvordan foreldre kan bidra til et godt skole-hjem-samarbeid.
  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen  (FUG) gir råd og veiledning til foreldre med barn i grunnskolen. 

  • I tillegg har hver skole et eget Foreldrearbeidsutvalg (FAU) som arbeider for et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Åsenhagen skole ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo. Hos oss kan barn og voksne glede seg over et fantastisk stort uteområde. 

Skolen har 510 elever fordelt på 23 klasser. SFO har i dag ca. 150 barn.

Satsningsområder

Skolen jobber systematisk sammen med elevene for et trygt og læringsfremmende skolemiljø.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Åsenhagen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.


Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.


Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:


Skedsmokorset helsestasjon Tlf. 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.


Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Ansatte

Fant du det du lette etter?