Hopp til hovedinnholdet

Åsenhagen skole

Besøksadresse

Åsenhagen 77
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Karl-Erik Blindheim

Undervisningsinspektør

Steffan C. Børli

Undervisningsinspektør

Joakim Westerbakk

SFO leder

Vibeke Gundersen

Sekretær

Linn Kristine F. F. Bergheim

Helsesykepleier

Torunn Sundli Næss

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Åsenhagen skole ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo. Hos oss kan barn og voksne glede seg over et stort uteområde. 

Skolen har 520 elever fordelt på 25 klasser. SFO har ca. 150 barn.

Satsningsområder

Skolen jobber systematisk sammen med elevene for et trygt og læringsfremmende skolemiljø.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Åsenhagen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på skolen hver dag.

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon  telefon 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte