Åsenhagen skole

Besøksadresse

Åsenhagen 77
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Karl-Erik Blindheim

Undervisningsinspektør

Steffan C. Børli

Undervisningsinspektør

Joakim Westerbakk

SFO leder

Vibeke Gundersen

Sekretær

Golalah Eliassi

Helsesøster

Torunn Sundli Næss

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

Her søker du fri fra skolen

På den siden finner du også reglene for permisjon.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.


Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Åsenhagen skole ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo. Hos oss kan barn og voksne glede seg over et fantastisk stort uteområde. 

Skolen har 510 elever fordelt på 23 klasser. SFO har i dag ca. 150 barn.

Satsningsområder

Skolen jobber systematisk sammen med elevene for et trygt og læringsfremmende skolemiljø.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Åsenhagen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.


Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.


Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:


Skedsmokorset helsestasjon Tlf. 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.


Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Ansatte

Fant du det du lette etter?