Åsenhagen skole

Besøksadresse:
Åsenhagen 77
2020 Skedsmokorset

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

aasenhagen.skole@skedsmo.kommune.no

66 93 89 10

Se større kart Vis kart
Rektor

Karl-Erik Blindheim

KarBli@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Steffan C. Børli

SteBoe@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Joakim Westerbakk

jowes@skedsmo.kommune.no

Sekretær

Golalah Eliassi

golelia@skedsmo.kommune.no

Helsesøster

Torunn Sundli Næss

torunns@skedsmo.kommune.no

66938914

95214903

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

15. august 2106

16. august 2016

17. august 2016

18. august 2016

19. august 2016

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.


Bytte skole
 

 

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Åsenhagen skole ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo. Hos oss kan barn og voksne glede seg over et fantastisk stort utemområde med store muligheter for lek og fysisk utfoldelse.

Skolen har 510 elever fordelt på 23 klasser. Skolefritidsordningen har i dag ca. 150 barn.

Satsningsområder
Skolen jobber systematisk sammen med elevene for et trygt og læringsfremmende skolemiljø.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Åsenhagen skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:

Skedsmokorset helsestasjon Tlf. 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.


Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplanen til Åsenhagen skole 2015.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 29. januar 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.