Hopp til hovedinnholdet

Brånås skole

Besøksadresse

Brånåsveien 42
2019 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Cecilie Brenli

Undervisningsinspektør

Hilde Lønn

SFO-leder

Lotte Tennfjord Korsnes

Sekretær

Brit Andersen

Helsesykepleier

Stillingen er for tiden ubesatt

Fravær

Ved fravær sendes SMS til skolen:

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Om skolen

Brånås skole ble etablert i 1998, og ligger på toppen av Brånås på Skedsmokorset. Skolen har 385 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Det er 40 ansatte lærere og assistenter på skolen. 

Satsningsområder

På Brånås har vi fokus på flere områder.


Et godt læringsmiljø. Elever som trives og er trygge, lærer bedre.


  • Lesestrategier som lettere fremmer elevenes læring.
  • Leseforståelse. Lesing er viktig i alle fag, og alle lærere er leselærere.
  • Regning og tallforståelse. Det er viktig å kunne anvende matematikken i relevante situasjoner.

Det er også viktig for oss at elevene får variert og tilrettelagt undervisning som sikrer en best mulig faglig utvikling.

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du øverst på siden.
Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon  på telefon 64 83 85 80, som vil formidle beskjed. Har du fylt 13 år kan du kontakte helsestasjon for ungdom.


Skolehelsetjenesten
 følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Skolebibliotek

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 

Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO).

Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Utleie

Skolen har utleie av gymsalen store deler av skoleåret. Forespørsler om leie rettes til Skedsmo kommune via kommunens nettside. Gå inn på linken "Kultur, idrett og fritid", og benytt søknadsskjema der. Ved ønske om leie av auditorium eller samlingssal, kan sekretær eller inspektør kontaktes.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte