Hopp til hovedinnholdet

Bråtejordet skole

Besøksadresse

Bråteveien 61
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Sandra Kristina Hansen

Undervisningsinspektør

Thomas Ådland

Undervisningsinspektør

Katharina Bjoraa

Sekretær

Elisabeth Narmo

Helsesykepleier

Anne Marie Gjerde

Helsesykepleier

Heidi Fischer

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bråtejordetreglene:

 • Jeg har fin språkbruk.
 • Jeg er presis.
 • Jeg er høflig og viser alle respekt.
 • Jeg gjør alltid mitt beste.
 • Jeg holder ro og orden både inne og ute. 

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Bråtejordet skole er en ungdomsskole som holder til i flotte omgivelser rett ved Bråteskogen. Våre lokaler ble tatt i bruk ved skolestart 2014.

Vi har flotte og hensiktsmessige arealer til elever og ansatte. I tillegg har vi også kommunenes beste utsikt. 

Per i dag er det 310 elever ved skolen men vi er bygget til å ta imot 450 elever. Det vil være en jevn økning av elever i årene fremover.

Vårt inntaksområde er hovedsakelig fra Sagdalen skole, men også noen fra Skjetten og Gjellerås skole.

Satsningsområder

Bråtejordet skole fokuserer på:


 • Å bygge gode relasjoner til alle elever
 • Å bygge gode relasjoner mellom elevene
 • Å sørge for en god og trygg hverdag for både elever og ansatte

Valgfag

 • Levende Kulturarv: Sjakk
 • Programmering
 • Innsats for andre
 • Innsats for ander: aktivitetsleder
 • Fysisk aktivitet og helse: Ballspill
 • Fysisk aktivitet og helse: Basistrening
 • Fysisk aktivitet og helse: Opplevelser og utfordringer
 • Trafikk
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for Sal og Scene
 • Teknologi i praksis
 • Medier og informasjon

Alle valgfag tilbys ikke på alle trinn.

Språk- og fordypningsfag

 • Spansk
 • Tysk
 • Fransk
 • Engelsk fordypning
 • Matematikk fordypning
 • Arbeidslivsfag

 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Bråtejordet skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon  på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

En annen mulighet er å kontakte  Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Kommunale planer

Ansatte