Hopp til hovedinnholdet

Bråtejordet skole

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bråtejordetreglene:

 • Jeg har fin språkbruk.
 • Jeg er presis.
 • Jeg er høflig og viser alle respekt.
 • Jeg gjør alltid mitt beste.
 • Jeg holder ro og orden både inne og ute. 

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Bråtejordet skole er en ungdomsskole som holder til i flotte omgivelser rett ved Bråteskogen. Våre lokaler ble tatt i bruk ved skolestart 2014.

Vi har flotte og hensiktsmessige arealer til elever og ansatte. I tillegg har vi også kommunenes beste utsikt. 

Per i dag er det 310 elever ved skolen men vi er bygget til å ta imot 450 elever. Det vil være en jevn økning av elever i årene fremover.

Vårt inntaksområde er hovedsakelig fra Sagdalen skole, men også noen fra Skjetten og Gjellerås skole.

Satsningsområder

Bråtejordet skole fokuserer på:


 • Å bygge gode relasjoner til alle elever
 • Å bygge gode relasjoner mellom elevene
 • Å sørge for en god og trygg hverdag for både elever og ansatte

Valgfag

 • Levende Kulturarv: Sjakk
 • Programmering
 • Innsats for andre
 • Innsats for ander: aktivitetsleder
 • Fysisk aktivitet og helse: Ballspill
 • Fysisk aktivitet og helse: Basistrening
 • Fysisk aktivitet og helse: Opplevelser og utfordringer
 • Trafikk
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon for Sal og Scene
 • Teknologi i praksis
 • Medier og informasjon

Alle valgfag tilbys ikke på alle trinn.

Språk- og fordypningsfag

 • Spansk
 • Tysk
 • Fransk
 • Engelsk fordypning
 • Matematikk fordypning
 • Arbeidslivsfag

 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Bråtejordet skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon  på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

En annen mulighet er å kontakte  Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Kommunale planer

Ansatte