Hopp til hovedinnholdet

Kjellervolla skole

Meld fravær på SMS til

Besøksadresse

Vestbygata 59
2003 Lillestrøm

Postadresse

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Heidi Borgersen Almlid

Undervisningsinspektør

Viel Åshild Rydland

Undervisningsinspektør

Sigrid Kallar

Sekretær

Wenche Andersen

Sosiallærer

Magni Daae Skjefstadmoen

Rådgiver

Nina Svarverud

Kjellervolla FAU

Helsesykepleier

Monica Farstad

Helsesykepleier

Nina Dogger Kringler

Nytt fra skolen vår

Ukeplan (BETA)

Vi tester ut ukeplan på nett.

Alle foresatte kan nå prøve og se ukeplanen her. 

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Kjellervolla er en ungdomsskole med rett over 400 elever fordelt på 15 klasser. Nåværende skolebygg ble tatt i bruk i 2001, men skolen har historie helt tilbake fra 1964. I 2021 flytter vi inn i nok et nytt bygg – denne gangen i Sophie Radichs vei.

 

Satsningsområder

 • Skolen deltar i det nasjonale prøveprosjektet om programmering som valgfag.
 • Skolen jobber kontinuerlig med trygt læringsmiljø og vurdering.

 

Valgfag

Valgfag 8. trinn

 • Programmering
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Design og redesign

Valgfag 9. trinn

 • Programmering
 • Teknologi i praksis
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Natur og miljø

Valgfag 10. trinn

 • Medier og informasjon
 • Teknologi i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Fra sal til scene

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Lillestrøm helsestasjon  på telefon 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

 

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Kjellervolla skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan for Kjellervolla skole 2019 (pdf)

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Ansatte