Kjellervolla skole

Meld fravær på SMS til

Besøksadresse

Vestbygata 59
2003 Lillestrøm

Postadresse

Postboks 4
2001 Lillestrøm

Rektor

Olav Strømhylden

Undervisningsinspektør

Stine S. Samuelsen

Undervisningsinspektør

Viel Åshild Rydland

Sekretær

Wenche Andersen

Sosiallærer

Magni Daae Skjefstadmoen

Rådgiver

Nina Svarverud

Helsesøster

Monica Farstad

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Ukeplan (BETA)

Vi tester ut ukeplan på nett.

Alle elever kan nå prøve og se ukeplanen her. 

Søke fri fra skolen

Her søker du fri fra skolen

På den siden finner du også reglene for permisjon.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges som hovedregel i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil  ikke berøre elevene.

 • 14.8.-18.8.2017
 • To halve planleggingsdager legges utenfor elevenes skoletid den 8.1. og 19.6.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Kjellervolla er en ungdomsskole med rundt 400 elever fordelt på 15 klasser. Skolen ble tatt i bruk i 2001, men har historie helt tilbake fra 1964. Kjellervolla skole ble tildelt Skolebyggprisen i 2001.

 

Satsningsområder

 • Skolen deltar i «Språkløyper» - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019  
 • Skolen deltar i det nasjonale prøveprosjektet om programmering som valgfag
 • I tillegg har jobber skolen kontinuerlig med trygt læringsmiljø og vurdering for læring 

 

Valgfag

Valgfag 8. trinn

 • Programmering
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Teknologi i praksis
 • Design og redesign

Valgfag 9. trinn

 • Programmering
 • Teknologi i praksis
 • Fra sal til scene
 • Fysisk aktivitet og helse

Valgfag 10. trinn

 • Natur og miljø
 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Fra sal til scene

 Valgfag felles gruppe for 9. og 10. trinn 

• Design og redesign

• Medier og informasjon

• Programmering

 

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i helsesøster kan du ringe:

Lillestrøm helsestasjon Tlf. 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Kjellervolla skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Virksomhetsplan for Kjellervolla skole 2017.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Ansatte

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?