Linbråten barnehage

Besøksadresse:
Landskronaveien 271
2013 Skjetten

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

lensun@skedsmo.kommune.no

66 93 20 50

Telefon til avdelingene:

Grønn sone: 66 93 20 60

Rød sone: 66 93 20 53

Gul sone: 66 93 20 54

Spurv: 66 93 20 61

Ped. rom: 66 93 20 55

Spes. ped. rom: 66 93 20 55

Se større kart Vis kart
Styrer

Lena Wahl Sundli

lensun@skedsmo.kommune.no

Ass. styrer

Marte Køppen

markop@skedsmo.kommune.no

Sekretær

Kristin Enge

KristinEL@skedsmo.kommune.no

Koordinator

Lisbeth Jotun

LisJot@skedsmo.kommune.no

Barnehagen vår på Facebook

MLG 

Logg på Barnehageportalen 

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform og informasjonskanal på nett.

Foresatte vil kunne logge seg på via felles ID for hver barnehage. Informasjon om dette gis fra egen barnehage.

Her vil du finne nyttig informasjon som angår foreldre og barn i den enkelte barnehage.

Innlogging for de som fortsatt bruker MLG (Microsoft Learning Gateway).

Innloggingen til MLG vil være tilgjengelig frem til sommeren.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 4. januar 2016

Fredag 6. mai 2016

Mandag 12. september 2016

Torsdag 3. november 2016

Fredag 4. november 2016

Om barnehagen

Linbråten barnehage er en basebarnehage som ligger midt i rekkehusbebyggelsen på Skjetten. Barnehagen åpnet i 2008 og har plass til ca. 174 barn. Barnehagen har gangavstand til friluftsområder.

Organisering
Barnehagen er inndelt i tre soner som igjen er delt inn baser. Barnehagens lokaler består av et baseareal samt temarom til bruk for hele barnehagen. Vi har blant annet gymsal som benyttes til drama, fysiske aktiviteter og fellessamlinger, et eget rom tilpasset forming med leire og trematerialer, et sanserom og ikke minst et eget vannrom for lek og eksperimentering med vann.

Barnehagen har også en base med noen plasser som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Denne basen er styrket både arealmessig og bemannings-/kompetansemessig.  

Ansatte
Vi er 46 ansatte i barnehagen hvorav 15 pedagogiske ledere, 27 fagarbeidere/assistenter, en miljøarbeieder, en spesialpedagog og en sekretær. Barnehagens ledes av styrere og assisterende styrer.

Satsningsområder
Barna, foreldrene og medarbeiderne møter bevisste, motiverende og reflekterte voksne som skaper og legger til rette for gode opplevelser. Dette fokuset bidrar til ivaretakelse av kjerneverdiene trygghet, tid og raushet.  

Vi har fokus på tidlig tilknytning og arbeider med å fremme barns egenledelseskompetanse gjennom lek. Barna skal bli gode lekere, med støtte og veiledning av gode, sensitive og trygge voksne.

Vår visjon er: Det skal være godt å være meg i Linbråten barnehage.

Kvalitetsbarometer

Skedsmo kommune har innført et kvalitetsbarometer for barnehagene i kommunen.

Kvalitetsbarometeret skal legge grunnlag for åpenhet og dialog og gjøre det lettere for foreldre å danne seg et bilde av sentrale forhold med betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på i kvalitetsbarometeret. I tillegg vil du kunne finne fakta fra brukerundersøkelser. Dermed kan foreldrene få hjelp til selv å finne frem til den barnehagen, som best møter deres behov.

Kvalitetsbarometeret for Linbråten barnehage

Priser

Fra 01.01. 2016 koster en full plass i barnehage  2 655 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Søke, endre eller si opp barnehageplass 


Søke om, takke ja/nei, endre eller si opp barnehageplass
Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.

Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Si opp plassen

Opptak i barnehage

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

Elektronisk søknadsskjema og regler for opptak.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3G (G = grunnbeløpet i folketrygden) kan du søke om redusert betaling for barnehageplass.

Søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon skal leveres i barnhagen.

Til søknadsskjema og  regler for hva som trengs av dokumentasjon. 

Planer

Årsplan

Årsplanen til Linbråten barnehage 2016.

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

 

Vedtekter

Sist oppdatert 3. februar 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.