Linbråten barnehage

Besøksadresse

Landskronaveien 271
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Lena Wahl Sundli

Ass. styrer

Lisbeth Jotun

Sekretær

Kristin Enge

Koordinator

Maylen Risjord

Telefon til sonene

Ped. rom 66 93 20 55
Spes.ped. rom 66 93 20 55

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 2. januar 2017
Fredag 26. mai 2017
Mandag 18. september 2017
Torsdag 2. november 2017
Fredag 3. november 2017

Om barnehagen

Organisering

Barnehagen er inndelt i tre soner som igjen er delt inn baser. Barnehagens lokaler består av et baseareal samt temarom til bruk for hele barnehagen:

  • Gymsal
  • Formingsrom
  • Sanserom
  • Vannrom

Barnehagen har også en base med noen plasser som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Denne basen er styrket både arealmessig og bemannings-/kompetansemessig. 

Ansatte

Vi er ca 50 ansatte i barnehagen hvorav 15 pedagogiske ledere, 27 fagarbeidere/assistenter, en miljøarbeider, en spesialpedagog og en sekretær. Barnehagens ledes av styrere og assisterende styrer.

Satsningsområder

Barna, foreldrene og medarbeiderne møter bevisste, motiverende og reflekterte voksne som skaper og legger til rette for gode opplevelser. Dette fokuset bidrar til ivaretakelse av kjerneverdiene trygghet, tid og raushet.  

Vi har fokus på tidlig tilknytning og arbeider med å fremme barns egenledelseskompetanse gjennom lek. Barna skal bli gode lekere, med støtte og veiledning av gode, sensitive og trygge voksne.

Vår visjon er: Det skal være godt å være meg i Linbråten barnehage.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2017 koster en full plass i barnehage  2 730 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Søknadsskjema og regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold.
Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Fant du det du lette etter?