Linbråten barnehage

Besøksadresse:
Landskronaveien 271
2013 Skjetten


Send e-post

66 93 20 50

Telefon til avdelingene:

Grønn sone: 66 93 20 60

Rød sone: 66 93 20 53

Gul sone: 66 93 20 54

Spurv: 66 93 20 61

Ped. rom: 66 93 20 55

Spes. ped. rom: 66 93 20 55

Se større kart Vis kart
Styrer

Lena Wahl Sundli

Send e-post

Ass. styrer

Marte Køppen

Send e-post

Sekretær

Kristin Enge

Send e-post

Koordinator

Lisbeth Jotun

Send e-post

Barnehagen vår på Facebook

MLG 

Logg på MLG

Foresatte logger seg på via felles ID for hver avdeling. Denne fås ved henvendelse til barnehagen.

MLG – Microsoft Learning Gateway er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Her finner du nyttig informasjon som angår foreldre og barn i den enkelte barnehage.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Torsdag 2. januar 2014

Fredag 30. mai 2014

Fredag 15. august 2014

Torsdag 30. Oktober 2014

Fredag 31. Oktober 2014

Om barnehagen

Linbråten barnehage er en basebarnehage som ligger midt i rekkehusbebyggelsen på Skjetten. Barnehagen åpnet i 2008 og har plass til ca. 174 barn. Barnehagen har gangavstand til friluftsområder.

Organisering
Barnehagen er inndelt i tre soner som igjen er delt inn baser. Barnehagens lokaler består av et baseareal samt temarom til bruk for hele barnehagen. Vi har blant annet gymsal som benyttes til drama, fysiske aktiviteter og fellessamlinger, et eget rom tilpasset forming med leire og trematerialer, et sanserom og ikke minst et eget vannrom for lek og eksperimentering med vann.

Barnehagen har også en base med noen plasser som er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Denne basen er styrket både arealmessig og bemannings-/kompetansemessig.  

Ansatte
Vi er 46 ansatte i barnehagen hvorav 15 pedagogiske ledere, 27 fagarbeidere/assistenter, en miljøarbeieder, en spesialpedagog og en sekretær. Barnehagens ledes av styrere og assisterende styrer.

Satsningsområder
Barna, foreldrene og medarbeiderne møter bevisste, motiverende og reflekterte voksne som skaper og legger til rette for gode opplevelser. Dette fokuset bidrar til ivaretakelse av kjerneverdiene trygghet, tid og raushet.  

Vi har fokus på tidlig tilknytning og arbeider med å fremme barns egenledelseskompetanse gjennom lek. Barna skal bli gode lekere, med støtte og veiledning av gode, sensitive og trygge voksne.

Vår visjon er: Det skal være godt å være meg i Linbråten barnehage.

Kvalitetsbarometer

Skedsmo kommune har innført et kvalitetsbarometer for barnehagene i kommunen.

Kvalitetsbarometeret skal legge grunnlag for åpenhet og dialog og gjøre det lettere for foreldre å danne seg et bilde av sentrale forhold med betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på i kvalitetsbarometeret. I tillegg vil du kunne finne fakta fra brukerundersøkelser. Dermed kan foreldrene få hjelp til selv å finne frem til den barnehagen, som best møter deres behov.

Kvalitetsbarometeret for Linbråten barnehage

Priser

Fra 01.01. 2015 koster en full plass i barnehage  2 480 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Søke, endre eller si opp barnehageplass 

Du kan søke om, svare på tilbud, eller si opp barnehageplass elektronisk.

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.

Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Si opp plassen

Opptak i barnehage

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

Elektronisk søknadsskjema og regler for opptak.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3G (G = grunnbeløpet i folketrygden) kan du søke om redusert betaling for barnehageplass.

Søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon skal leveres i barnhagen.

Til søknadsskjema og  regler for hva som trengs av dokumentasjon. 

Planer

Årsplan

Årsplanene til Linbråten barnehage 2014.

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

 

Vedtekter

Sist oppdatert 24. februar 2015