Hopp til hovedinnholdet

Sagdalen skole

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

 • Sagdalen skole er en barneskole med ca. 700 elever fordelt på 32 klasser.
 • 260 elever går i dag på SFO. Skolen har 80 ansatte, og skolen har 2 avdelinger.
 • Elever fra 1.-4.klasse går på avdeling 1, og elevene fra 5.-7.klasse på avdeling 2.
 • Sagdalen skole er organisert med et fagteam og to sosiallærere med tilsammen seks hele stillinger for å gi god støtte og veiledning til skolens lærere.
 • Skolen søker hele tiden å utvikle gode fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø.
 • Sagdalen skole er praksisskole for HiOA og tar imot lærerstudenter hvert år.
 • Videre deltar skolen i prosjekter i regi av Erasmus+ og sender lærere på ulike kurs og seminarer i andre europeiske land for å hente ny kunnskap.
 • Skolen er også deltaker i et digitalt matematikkprosjekt for 1.klassinger 

 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Sagdalen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.


Helsesykepleierer er på  Sagdalen skole avdeling 2 hver dag fra kl. 08:00-15.30.


Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Kommunale planer

Ansatte