Hopp til hovedinnholdet

Sagdalen skole

Kontakt oss

telefon (bygg 2) 66 93 89 80

Besøksadresse

Bernt Ankersvei 11
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

John Ahlsen

Undervisningsinspektør

Raymond Nesheim

Undervisningsinspektør

Rolf Ludvigsen

Undervisningsinspektør

Hanne Berg Kind

SFO leder

Ellen Marie Paulsen

Sekretær

Anne-Marthe Saxrud

Sekretær

Angelika Diana Olszanska

Helsesykepleier

May Hilde Sataslåtten

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

 • Sagdalen skole er en barneskole med ca. 700 elever fordelt på 32 klasser.
 • 260 elever går i dag på SFO. Skolen har 80 ansatte, og skolen har 2 avdelinger.
 • Elever fra 1.-4.klasse går på avdeling 1, og elevene fra 5.-7.klasse på avdeling 2.
 • Sagdalen skole er organisert med et fagteam og to sosiallærere med tilsammen seks hele stillinger for å gi god støtte og veiledning til skolens lærere.
 • Skolen søker hele tiden å utvikle gode fagmiljøer for å gi elevene best mulig læringsmiljø.
 • Sagdalen skole er praksisskole for HiOA og tar imot lærerstudenter hvert år.
 • Videre deltar skolen i prosjekter i regi av Erasmus+ og sender lærere på ulike kurs og seminarer i andre europeiske land for å hente ny kunnskap.
 • Skolen er også deltaker i et digitalt matematikkprosjekt for 1.klassinger 

 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Sagdalen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.


Helsesykepleierer er på  Sagdalen skole avdeling 2 hver dag fra kl. 08:00-15.30.


Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Kommunale planer

Ansatte