Hopp til hovedinnholdet

Samtykke til behandling av personopplysninger (personvernerklæring)

Behandling av dine personopplysninger

Elektronisk innsendte personopplysninger behandles på samme måte som om du hadde sendt inn søknad på papir, på en sikker måte i samsvar med personopplysningsloven og tilhørende forskrift. 

Lagring av dine personopplysninger

Dersom du logger deg inn på Skedsmo kommunes «Min side» via ID-porten (Norges nasjonale autentiseringsportal), kan du når som helst velge å lagre utkast av utfyllingen av skjermdialogen og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil da ligge lagret på Skedsmo kommunes server (lagrede data blir automatisk slettet etter 3 måneder), men vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.
 
Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker/behandlingsansvarlig kan motta og behandle opplysningene.
 
Innlogget på «Min side» vil du finne en oversikt over tidligere innsendte søknader. Nøkkelopplysninger fra disse søknadene vil automatisk hentes opp når du starter en ny søknadsprosess.

Sikker linje for overføring av personopplysninger

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker linje (HTTPS).

Innsyn

Du har rett til innsyn, og til å gjøre endringer i innsendte personopplysninger. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta endringer (rette eller slette opplysningene.  

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til postmottak@skedsmo.kommune.no. Dersom du finner at opplysningene er feil, unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene rettet eller slettet. 

 

Hva skjer hvis jeg ikke samtykker?

Sender du ikke inn skjemaet (samtykker), vil du ikke kunne benytte vårt elektroniske søknadstilbud.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss på.

Definisjoner

  • Personopplysning: 
    opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson
  • Behandlingsansvarlig
    den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans)
  • Databehandler
    den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige
(ref. Personopplysningsloven § 2)