Hopp til hovedinnholdet

Skjetten skole

Besøksadresse

Skjettenveien 79
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Geir Farstad Pettersen

Undervisningsinspektør

Anne-Lene B. Jørgensen

Undervisningsinspektør

Jannicke Brekkhus

SFO-leder

Karine Stjernesund

Sekretær

Mie Petzold Andberg

Helsesykepleier

Anne Marie Gjerde

Helsesøster

Tone Ørslien

Skolen vår på sosiale medier

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Skjetten skole er en barneskole med ca. 580 elever.  
Det jobber ca. 90 personer ved skolen. Skolen ble renovert i 2009.

Satsningsområder

  • Skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for elever og personalet
  • Dybdelæring på alle trinn
  • Øke læringsutbyttet gjennom bedre vurdering
  • Øke læringsutbyttet i de grunnleggende ferdighetene
  • Øke læringsutbyttet til de minoritetsspråklige elevene

 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Skjetten skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Tone Ørslien er på Skjetten skole mandager, tirsdager, torsdager og fredager.

Anne Marie Gjerde, er på skolen onsdager og torsdager. 

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak helsesykepleier kan du ringe:

Strømmen/Skjetten helsestasjon på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Svømmehallen

Ta kontakt med Skjetten Sportsklubb angående åpningstider i svømmehall. Kultursektoren i Skedsmo kommune er ansvarlig for utleie av flerbrukshallen utenom skolens åpningstider.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte