Besøksadresse:
Åsenhagen 77
2020 Skedsmokorset


Send e-post

66 93 89 10

Se større kart Vis kart
Rektor

Karl-Erik Blindheim

Send e-post

Undervisningsinspektør

Steffan C. Børli

Send e-post

Sekretær

Lillian Brenden

Send e-post

MLG

Logg på MLG

Du logger på MLG ved hjelp av elektronisk ID. Du kan bruke elektronisk ID fra MinIDBankIDCommfides eller Buypass for å logge inn. 

Hjelp til innlogging.

MLG (Microsoft Learning Gateway) er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Her finner du nyttig informasjon som angår foreldre og barn på den enkelte skole.

Søke fri

Skolens ferier og fridager

Ordensreglement

Bytte skole

Om skolen

Åsenhagen skole er Skedsmos største barneskole, med ca 560 elever. Skolen har fine uteområder, og mange nye og flotte lekeapparater. Med marka som nærmeste nabo gir det skolen store muligheter til å utvide læringsarenaen i perioder

Satsningsområder
Skolen jobber systematisk sammen med elevene for et trygt og læringsfremmende skolemiljø.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Åsenhagen skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplanen til Åsenhagen skole 2014.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 27. mars 2014