Vigernes skole

Besøksadresse:
Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm


Send e-post

66 93 20 00

Se større kart Vis kart
Rektor

Pål Kristiansen

Send e-post

Undervisningsinspektør

Helene Eidem

Send e-post

Undervisningsinspektør

Lisa Mari Lorentzen

Send e-post

Sekretær

Anne Berit Martinsen

Send e-post

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. Skoleportalen tas i bruk for alle, også foreldrene fra høsten 2015.

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Logg på Skoleportalen.

Logg på MLG.

 

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

10. august 2015

11. august 2015

12. august 2015

13. august 2015

14.august 2015

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.
  • Melde adressenedring.

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 480 elever, 20 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet, men etter rehabilitering, framstår skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel både for elever og ansatte.

Satsningsområder
Vår hovedoppgave er å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen. Vi jobber i den sammenheng med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.  

Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Vi vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle vår praksis og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring. 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vigernes skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Faglenker

Snarvei til faglenkene.

Planer

Virksomhetsplan Vigernes skole 2014

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

 

Sist oppdatert 24. februar 2015