Hopp til hovedinnholdet

Skedsmo voksenopplæringssenter

Besøksadresse

Industriveien 25
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Line H. Bredesen

Inspektør

Helene Erlandsen

Inspektør

Charlotte Haddeland Tøraasen

Sekretær

Cecilie S. Fosaas

Resepsjonen stengt 23.10.

Tirsdag 23. oktober er resepsjonen stengt på grunn av møtevirksomhet.

Åpningstider og telefontider i resepsjonen

Mandag, torsdag og fredag: 8:30 -15:00
Tirsdager 12:15-15:00
Onsdager 08:30-11:30

Annenhver mandag (uke 36, 38, 42, etc.) har resepsjonen langåpent kl. 08:00-17:00

Stengt hver dag mellom klokka 11:30 -12:15


Nytt fra skolen

Norskprøver

Vi tilbyr gjennomføring av norskprøver  27., 28. og 29. november.

Alle påmeldte deltakere vil få brev med informasjon om prøven, og om det skal betales prøveavgift.  

Norskkurs

Undervisningstider for norskkurs

 • Formiddag:  mandag – fredag (12 eller 15 timer i uka), kl 09.00 – 11.30
 • Ettermiddag (12 eller 15 timer i uka), kl 12.00 - 15.30
 • Kveldstid:  mandag og onsdag (6 timer i uka), kl 17.30 - 20.00

Begynne på kurs

Du må først avtale time for å ta språktest. Dette gjøres på e-post, telefon 66 93 80 10 eller ved å møte opp på skolen. Språktesten må tas for å komme i en gruppe på riktig nivå.

Du må fylle inn et påmeldingsskjema for å melde deg på kurs og det hjelper skolen deg med.

Noen har plikt til å gjennomføre norskopplæring, mens andre har både rett og plikt til opplæring. Dette bestemmes av hva slags oppholdstillatelse du har.
Les mer om rett og plikt til opplæring 

 • Du kan begynne på kurs hele året.
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse for å gå på kurs.
 • Du kan ha rett til gratis norskkurs (informasjon på flere språk)
 • Elever som ikke har rett på gratis kurs må betale på skolen før kurset starter

Priser

Voksenopplæring

Følgende priser gjelder fra 01.01. 2018 for Skedsmo voksenopplæringssenter:

 • Dagtid: 73 kr per time
 • Kveldstid: 89 kr per time
 • Nettkurs: 1.615 per måned

Grunnskole

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende vilkår:

Søker må

 • være over opplæringspliktig alder
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

 

Kurs i samfunnskunnskap

Avhengig av interesse vil det bli kurs på "lettnorsk i samfunnskunnskap" i skolens ferier. Varighet 2 uker (50 timer). 

Skolens ferier og fridager

Om skolen

Om skolen

Skedsmo voksenopplæringssenter har  ca. 450 deltakere. 

Vi har deltakere/elever blant annet fra: Syria, Eritrea, Afghanistan, Thailand, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.

Fokusskole

Skolen er fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(NAFO).

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider NAFO med en eller flere voksenopplæringsinstitusjoner som utpekes av fylkesmannen.

En fokusskole er en skole

 • som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
 • der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
 • som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Sagbladet

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Planer

Læreplaner

Virksomhetsplan for Skedsmo voksenopplæring(pdf).

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Planene gjelder også Skedsmo voksenopplæringssenter og Frydenlund skole, så langt de passer.

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Ansatte