Hopp til hovedinnholdet

Skedsmo voksenopplæringssenter

Besøksadresse

Industriveien 25
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Line H. Bredesen

Inspektør

Helene Erlandsen

Inspektør

Charlotte Haddeland

Rådgiver

Olaug Lise Christiansen

Sekretær

Nahrain Adnan Warda

Inntak

Camilla Kongestøl

Nytt fra skolen

Åpningstider i resepsjonen

Mandag: kl. 08.30 - 11.30 & 15.30 - 17.00
Tirsdag: 08.30 - 11.30 & 12.15 - 15.00
Onsdag: 08.30 - 11.30
Torsdag: 08.30 - 11.30 & 12.15 - 15.00
Fredag: 08.00 - 11.30 & 12.15 - 14.00
(Fredag er telefonen bare betjent fra kl. 08.30 - 11.30)

Begynne på kurs

 • Du må ta kontakt med resepsjonen for å avtale et tidspunkt for en inntakssamtale.
 • Eller sende en epost merket INNTAK. 
 • I samtalen fyller du ut en søknad om opptak på norskkurs sammen med inntaksansvarlig. 
 • I samtalen finner vi ut hvilket kurs som passer for deg. 
 • Vi har kurs på ulike nivåer og spor.
 • Husk å ta med gyldig oppholdskort og ID. 
 • Hvis du er EØS- eller EU-borger, må du også ta med en bostedsattest. 
 • Det kan ta 2-3 uker før du får svar på søknaden din. Svaret kommer per post. 
 

Inntaksansvarlig

Camilla Kongestøl

Om skolen

 • Skedsmo voksenopplæringssenter ligger på Skedsmokorset.
 • Det jobber 23 lærere her, 29 totalt med ledelse og merkantilt.
 • Vi har ca. 450 elever. 
 • Vi har deltakere/elever blant annet fra: Syria, Eritrea, Afghanistan, Thailand, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.
 • Fra januar 2020 blir vi Lillestrøm kommune, og slår oss sammen med voksenopplæringa i Fet og Sørum.

Forberedende voksenopplæring (FVO)

 • Skedsmo voksenopplæring er med i et prosjekt som er kalt Forberedende Voksenopplæring (FVO).  
 • Målgruppen for FVO er voksne som har rett til skoleplass etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. 
 • Forberedende Voksenopplæringer en modulstrukturert opplæring for voksne, på nivået under videregående opplæring. Du kan lese mer om prosjektet på KompetanseNorge sine nettsider.

Undervisningstid, grunnskole (FVO)

Klokken 9:00 -14:15 hver dag med unntak av onsdag 9:00 .12:15.

Oversikt over kurs fra januar 2019

Oversikt over hvilke kurs som starter opp i januar 2019, med tider og hva du må gjøre før du kan begynne på kurs.

Undervisningstider, norskkurs

 • Formiddag:  mandag – fredag (12 eller 16 timer i uka), kl 09:00 – 12:15
 • Kveldstid:  mandag og onsdag (6 timer i uka), kl 17:30 - 20:00

Koster det noe å gå på kurs?

 • Mange har rett til gratis norskkurs.
 • Elever som ikke har rett til gratis kurs må betale kursavgiften før første undervisningsdag. Kvittering for betalt kurs må vises frem til lærer første dag på kurs. 
 • Priser: 75 kr pr time på dagtid og 91 kr pr time på kveldstid.
 • Betalingsmåter: Vipps til 137445, merkes «Norskkurs og navnet ditt», eller med bankkort i resepsjonen. 

Rett og plikt til opplæring

 • Noen har plikt til å gjennomføre norskopplæring
 • Noen har både rett og plikt til opplæring.
 • Dette bestemmes av hva slags oppholdstillatelse du har.

Norskkurs

 Vi tilbyr kurs på mange nivåer, som vi kaller "Spor". 

 • Spor 1-3  Ulike kurs både for deg med liten eller ingen skolegang, skolegang på grunnskolenivå eller videregående -høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet
 • Nettkurs: norskkurs  på B1 og B2 nivå, med en kombinasjon av nettoppgaver, digital veiledning og samlinger.
 • Gratis norskkurs 

Norskprøver

Vi gjør oppmerksom på at Skedsmo voksenopplæringssenter ikke gjennomfører norskprøven i prøveperioden Høst – 23.09.19 – 27.09.19

Vi gjennomfører norskprøven ved følgende prøveperioder:

Sommer – prøveperiode 20.05.19 – 04.06.19 (kun utvalgte datoer i perioden)

Vinter – prøveperiode 02.12.19 – 10.12.19 (kun utvalgte datoer i perioden)


Se Kompetanse Norge sin hjemmeside
for  mer informasjon om prøver og påmelding.

Grunnskole

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må du 

 • være over opplæringspliktig alder 
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

Prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Vi avholder samfunnskunnskapsprøven og statsborgerskapsprøven. Se på Kompetanse Norge sin nettside for påmelding og ledige plasser. Der finner du også oppgaver du kan øve på før prøven.

Skolens ferie og fridager

Trenger du en bekreftelse fra oss?

 • Hvis du trenger bekreftelse fra skolen for eksempel på at du er eller har vært elev hos oss, må du sende oss en e-post med
  • Navn
  • Fødselsdato og år
  • Mobilnummer
  • Skrive hva det gjelder
  • Du kan også ringe eller kontakte resepsjonen
 • Vi har inntil 2 ukers behandlingstid

Fokusskole

Skolen er fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(NAFO).

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider NAFO med en eller flere voksenopplæringsinstitusjoner som utpekes av fylkesmannen.

En fokusskole er en skole

 • som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
 • der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
 • som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Sagbladet

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Planer

Læreplaner

Virksomhetsplan for Skedsmo voksenopplæring(pdf).

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Planene gjelder også Skedsmo voksenopplæringssenter og Frydenlund skole, så langt de passer.

Ansatte