Hopp til hovedinnholdet

Stav skole

Besøksadresse

Øvre Ryensveg 46
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Lani Lunde

Inspektør

Ingrid J. Byng

Inspektør

Marius R. Grønning

Sekretær

Jorunn Svindahl

Helsesykepleier

Trude Giæver

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

 • Stav skole utarbeidet skoleåret 2016-2017 sin egen visjon: Stav skole – et mangfoldig fellesskap med trivsel og læringsglede. Visjonen gjenspeiler våre fokusområder de siste årene, og hvem vi er.
 • Vi er 360 elever, og har et innslag av elever med minoritetsbakgrunn på 47%.
 • Skolen flyttet inn i nye lokaler høsten 2003 og er et nærmiljøsenter med blant annet helsestasjon, samlingssal og kunstgressbane på skolens område. 
 • Vi har et aktivt og engasjert elevråd, som samarbeider tett med skolens ledelse, og med skolens trivselsleder.
 • Hvert år er vi med i Operasjon dagsverk, da vi ønsker å bidra til at ungdommer i andre deler av verden skal få en bedre hverdag!
 • Vi er en skole i fin vekst og god utvikling!

Satsningsområder

Skolen jobber kontinuerlig med  å skape et godt læringsmiljø der elevene opplever mestring , trygghet og motivasjon.

Skolen ser på foresatte som en ressurs og ønsker en tett og god dialog med foresatte.

Valgfag

 • Design og Redesign
 • Levende kulturarv – sjakk
 • Levende kulturarv – litteratur
 • Programmering
 • Reiseliv
 • Sal og Scene
 • Medier og informasjon
 • Fysisk aktivitet og helse – fotball
 • Fysisk aktivitet og helse – lek og moro
 • Teknologi i praksis
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Innsats for andre
 • Natur, Miljø og friluftsliv
 • Trafikk

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag (kun 8. og 9. trinn)
 • Fordypning i matematikk (kun 8. og 9. trinn)

Eksamensdatoer for 10. trinn

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Stav skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Trude Giæver er på skolen på tirsdag, onsdag og fredag.

Lag gjerne en avtale på forhånd. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden. Du kan også komme uanmeldt og høre om helsesykepleier har ledig tid, eller ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon  på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

En annen mulighet er å kontakte  Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Kommunale planer

Ansatte