Stav skole

Besøksadresse

Øvre Ryensveg 46
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Lani Lunde

Inspektør

Bjørn Onstad

Inspektør

Marius R. Grønning

Sekretær

Jorunn Svindahl

Helsesøster

Trude Giæver

Helsesøster

Gertraud Beier
(innføringsklasse)

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

Her søker du fri fra skolen

På den siden finner du også reglene for permisjon.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges som hovedregel i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil  ikke berøre elevene.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Stav skole er en ungdomsskole med ca. 390 elever, inkludert innføringsklasse for språklige minoriteter. Skolen flyttet inn i nye lokaler høsten 2003 og er et nærmiljøsenter med blant annet helsestasjon, samlingssal og kunstgressbane på skolens område.

Satsningsområder

Skolen jobber kontinuerlig med  å skape et  læringsmiljø der elevene opplever mestring , trygghet og motivasjon.

Skolen ser på foresatte som en ressurs og ønsker en tett og god dialog med foresatte.

Valgfag

 • Sal og scene
 • Medier og informasjon
 • Fysisk aktivitet – fotballakademi
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Teknologi i praksis
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Internasjonalt samarbeid
 • Innsats for andre
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Trafikk (kun 10. trinn)

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag (kun 8. og 9. trinn)
 • Fordypning i matematikk (kun 8. og 9. trinn)

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Stav skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster Trude Giæver er på skolen på tirsdag, onsdag og fredag.


Lag gjerne en avtale på forhånd. Kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på siden. Du kan også komme uanmeldt og høre om helsesøster har ledig tid. Dersom du ikke får tak i helsesøster kan du ringe:


Strømmen/Skjetten helsestasjon Tlf. 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.


En annen mulighet er å kontakte  Helsestasjon for ungdom.


Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Ansatte

Fant du det du lette etter?