Stav skole

Besøksadresse:
Øvre Ryensveg 46
2013 Skjetten

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

stav.skole@skedsmo.kommune.no

64 83 28 50

Se større kart Vis kart
Rektor:

Lani Lunde

lanlund@skedsmo.kommune.no

Inspektør

Bjørn Onstad

Bjorn.Onstad@skedsmo.kommune.no

Inspektør

Marius R. Grønning

MariusRudberg.Gronning@skedsmo.kommune.no

Sekretær

Jorunn Svindahl

JorSvin@skedsmo.kommune.no

Helsesøster

Trude Giæver

Trude.giaever@skedsmo.kommune.no

63819580

911 35 436

Helsesøster

Gertraud Beier (innføringsklasse)

gerbeie@skedsmo.kommune.no

63819580

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

15. august 2016

16. august 2016

17. august 2016

18. august 2016

19. august 2016

2. januar 2017

Ordensreglement

Slette fravær

 • Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 
 • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
 • Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

 Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakter

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.


Bytte skole
 

 

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Stav skole er en ungdomsskole med ca. 390 elever, inkludert innføringsklasse for språklige minoriteter. Skolen flyttet inn i nye lokaler høsten 2003 og er et nærmiljøsenter med blant annet helsestasjon, samlingssal og kunstgressbane på skolens område.

Satsningsområder 
Skolen jobber kontinuerlig med  å skape et  læringsmiljø der elevene opplever mestring , trygghet og motivasjon.

Skolen ser på foresatte som en ressurs og ønsker en tett og god dialog med foresatte.

Valgfag

På 8. trinn planlegger vi følgende valgfag 2015-2016:

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse - fotballakademi
 • Fysisk aktivitet og helse - varierte sportsaktiviteter
 • Internasjonalt samarbeid
 • Medier og informasjon
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis

På 9. trinn planlegger vi følgende valgfag 2015-2016:

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse - fotballakademi
 • Fysisk aktivitet og helse - varierte sportsaktiviteter
 • Internasjonalt samarbeid
 • Medier og informasjon
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis

På 10. trinn planlegger vi følgende valgfag 2015-2016:

 • Forskning i praksis
 • Fysisk aktivitet og helse - fotballakademi
 • Fysisk aktivitet og helse - varierte sportsaktiviteter
 • Internasjonalt samarbeid
 • Medier og informasjon
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis
 • Trafikk

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Stav skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster Trude Giæver er på skolen på mandager, tirsdager og torsdager.

Lag gjerne en avtale på forhånd. Kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på siden. Du kan også komme uanmeldt og høre om helsesøster har ledig tid. Dersom du ikke får tak i helsesøster kan du ringe:

Strømmen/Skjetten helsestasjon Tlf. 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

En annen mulighet er å kontakte  Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2013

Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2013 -resultater

I februar ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen om å være ung i Skedsmo. Svarprosenten var på 89%.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung, og kom som politisk sak i kommunestyret 11.12.13 (sak13/135), etter å ha vært oppe i ulike politiske utvalg.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at kommunen har en veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaringer med rus og kriminalitet.Noen av ungdommene har gitt svar som gir grunn til bekymring og utfordringer. Dette må tas på alvor, men totalt sett er det veldig gode tilbakemeldinger. 

Planer

Virksomhetsplan for Stav skole 2015.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 29. januar 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.