Besøksadresse:
Gjoleidveien 21
2019 Skedsmokorset


Send e-post

64 83 51 20

Se større kart Vis kart
Rektor

Eva Marie Klaussen

Send e-post

Undervisningsinspektør

Ann Hege Bø Ringnes

Send e-post

Undervisningsinspektør

Gry Marit Håvie

Send e-post

Sekretær

Elin McCall

Send e-post

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. Skoleportalen tas i bruk for alle, også foreldrene fra høsten 2015.

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

11. august 2014

12. august 2014

13. august 2014

14. august 2014

15.august 2014

2. januar 2015

 

Ordensreglement

Slette fravær

 • Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 
 • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
 • Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

 Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakter

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.
 • Melde adressenedring.

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Sten-Tærud skole ble bygget i 1953 og er siden utvidet med lokalene til tidligere Skedsmovollen skole. Skolen har i dag elever på 1–10.trinn. Vi har 535 elever fordelt på 24 klasser (høsten 2014). Skolen har tilgang til kunstgressbane, skaterampe, akebakke og skogsområde. Skolens «miljøverksted» er til for elever som ønsker råd, veiledning og noen som kan lytte.  

Satsningsområder:

 • Elevenes læringsmiljø 
 • Klasseledelse
 • Utvikle vurderingspraksisen

Valgfag

 • Teknologi i praksis
 • Forskning i praksis
 • Produksjon for salg
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for sal og scene

Helsesøster

Helsesøster Gunn Rigmor Ihle er på skolen tirsdager, onsdager og torsdager.

Hun kan nås på mobil:  918 03 154.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Sten-Tærud skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Ungdomsundersøkelsen 2013

Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2013 -resultater

I februar ble det gjennomført en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen om å være ung i Skedsmo. Svarprosenten var på 89%.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung, og kom som politisk sak i kommunestyret 11.12.13 (sak13/135), etter å ha vært oppe i ulike politiske utvalg.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tyder på at kommunen har en veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldrene, høy skoletrivsel og få har erfaringer med rus og kriminalitet.Noen av ungdommene har gitt svar som gir grunn til bekymring og utfordringer. Dette må tas på alvor, men totalt sett er det veldig gode tilbakemeldinger. 

Planer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Sten-Tærud skole 2014.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 29. oktober 2014