Hopp til hovedinnholdet

Tæruddalen skole

Besøksadresse

Tæruddalen 10
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Kristine Gilleberg

Undervisningsinspektør

Borgar Eliassen

Undervisningsinspektør

Kenneth Berg Kjærstad

Sekretær

Sigrun Rustad

Helsesykepleier

Stine Rudiløkken

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

 • Tæruddalen skole ligger på Skedsmokorset.
 • Skolen har 460 elever på 8.-10. trinn og 48 lærere.
 • Skolen har et godt læringsmiljø, en flott elevgruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.
 • Lærere og ledelse ved Tæruddalen skole har ønske om og vilje til å være i forkant. Fra høsten 2016 har vi tilbudt programmering som valgfag for våre elever og vi deltar i pilotering av lærerspesialistordningen fra Utdanningsdirektoratet.
 • Vi har også vært med i piloteringen av språkløyper som er en del av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019.
 • I direkte tilknytting til skolen ligger to idrettshaller og flotte friluftsområder som vi benytter i undervisningen.

Satsningsområder

 • Skolen deltar i «Språkløyper» - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019  
 • Skolen deltar i det nasjonale prøveprosjektet om programmering som valgfag
 • Skolen arbeider for at alle elever ved Tæruddalen skole skal oppleve et inkluderende skolemiljø som anerkjenner elevenes mangfold
 • Skolen arbeider for at elevene skal oppleve mestring som fremmer motivasjon og læring

Valgfag

 • Teknologi i praksis
 • Sal og scene
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Programmering
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Trafikk (kun på 10. trinn)

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Tæruddalen skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Stine Rudiløkken er på skolen mandager, tirsdager, torsdager og fredager.

Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon, telefon 64 83 85 80 som vil formidle beskjed, eller kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Kommunale planer

Ansatte