Hopp til hovedinnholdet

Vardeåsen skole

Besøksadresse

Lurudveien 4
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Heidi Ørnes Eide

Undervisningsinspektør

Hege Abrahamsen

SFO leder

Gunhild Fossheim Uttian

Sekretær

Nina Laila Rudlang

Fravær

Ved fravær sendes SMS til skolen

Helsesykepleier

Stillingen er for tiden ubesatt

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Vardeåsen skole startet opp i 1997. Under samme tak som skolen ligger Vardeåsen barnehage, som skolen samarbeider tett med. SFO har store lokaler i samme bygg, fordelt på to baser. Skolen har også et eget skolebibliotek.

Skolen har ca.140 elever som er fordelt på 8 klasser, på 1.-4.trinn. Etter 4.klasse starter elevene på Åsenhagen skole.

Det er mulig for lag og organisasjoner å låne gymsal og samlingssal etter søknad. Utleie av gymsalen administreres av kultur, idrett og fritidsavdelingen i kommunen. Andre henvendelser kan rettes direkte til skolen.

Satsningsområder

Skolen arbeider med de grunnleggende ferdighetene i skriving og regning.
1.-3.trinn benytter Dragonbox i matematikkundervisningen, og elevene på 3. og 4.trinn har tilgang til hver sin Ipad. Nettbrettene kommer i tillegg til bøker, og er sammen med andre opplegg og metoder med på å variere undervisningen.
Sosial kompetanse er også viktig, og i år skal skolen og SFO jobbe med sosiale mål ut fra en felles plan.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vardeåsen nærmiljøsenters bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er på skolen hver torsdag kl. 08.00 – 15.00.
Kontaktinformasjon  finner du øverst på siden. Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon  på telefon 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan for Vardeåsen skole 2019 (pdf)

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Ansatte