Hopp til hovedinnholdet

Vardeåsen skole

Besøksadresse

Lurudveien 4
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Heidi Ørnes Eide

Undervisningsinspektør

Hege Abrahamsen

SFO leder

Gunhild Fossheim Uttian

Sekretær

Vibeke Skau

Fravær

Ved fravær sendes SMS til skolen

Helsesøster

Mirjam Weydahl Andersen

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Vardeåsen nærmiljøsenter startet opp i 1997 og ligger ved foten av Vardeåsen på Skedsmokorset. Nærmiljøsenteret inneholder barnehage, skole og skolefritidsordning. Det går ca. 130 elever på skolen. Skolen er bygget for å gi plass til 8 klasser på 1.-4. trinn.

Klasser i skolen og avdelinger i barnehagen samarbeider gjennom vennskapssamarbeide.

Det er mulig for lag og organisasjoner å låne gymsal og samlingssal etter søknad.

Satsningsområder

Skolen arbeider med de grunnleggende ferdighetene i skriving og regning.
Helhet og sammenheng i undervisningen er viktig ved Vardeåsen Nærmiljøsenter.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vardeåsen nærmiljøsenters bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster er på skolen annenhver torsdag kl. 08.00 – 15.00.


Kontaktinformasjon  finner du øverst på siden.


Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:


Skedsmokorset helsestasjon Tlf. 64 83 85 80 som vil formidle beskjed.


Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan for Vardeåsen skole 2018(pdf)

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Ansatte